10. Jord-fjord-bord prisen

"Ungdomsbedrifter fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen."

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Skaper ungdomsbedriften verdier innenfor landbruks- og matsektoren i Norge på en bærekraftig måte?
 • Tilbyr ungdomsbedriften et kvalitetsprodukt (vare/tjeneste) til sin målgruppe som det er behov for i markedet i dag og i framtiden?
 • Har ungdomsbedriften hatt et godt samarbeid med arbeids- og næringsliv?
 • På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder?

Juryen ser etter ungdomsbedrifter som driver med:

 • produksjon og salg av råvarer fra/for jordbruk i Norge (inkludert dyrehold) (JORD)
 • produksjon og salg av råvarer fra/for sjø og innsjø i Norge (FJORD)
 • matopplevelser og spiselige produkter som er klare til servering (BORD)I denne kategorien skal ungdomsbedriften sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider+forside) i PDF-format eller videopresentasjon(1 - 2 minutter) som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord prisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

PDF-filen/videopresentasjonen leveres navngitt ungdomsbedriftens navn og kategori, f.eks «Jordfjordbord_ TradisjonsbakstUB»