13. Innovasjonsprisen

"I denne konkurransen blir innovative produkter (varer og tjenester) belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår. Innovasjon er ikke alltid å finne opp noe helt nytt – det kan også være å sette ting sammen på en ny måte, eller sette sitt unike preg på et varen/tjenesten!"

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte er ungdomsbedriftens vare eller tjeneste innovativ?

 • Hvordan kan dere bevise at kundene har behov for varen eller tjenesten? 
 • Hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?

 • På hvilken måte har varen eller tjenesten kommet til praktisk bruk?  (Elevene må vise at varen/tjenesten enten er lansert i markedet eller at de har utviklet en fungerende prototyp/pilot som er testet* ut.)
 • Hvordan vil varen/tjenesten skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?
 • Hvordan har ungdomsbedriften sjekket markedspotensialet dvs. muligheten for å tjene penger over tid? (Elevene må vise til størrelsen på markedet og betalingsvillighet)

*Testing kan innebære:

a) at varen/tjenestens funksjonalitet er utprøvd/fungerer, og/eller

b) at det er dokumentert at varen/tjenesten oppfyller brukerens behov eller løser et problem og/eller

c) at kundens betalingsvillighet er kartlagt


Ungdomsedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen: «Innovasjonsprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og e-post.
 • Kort beskrivelse av produktet og informasjon om punktene/kriteriene over.
 • Skisse eller bilde av produktet.

PDF-filen leveres navngitt ungdomsbedriftens navn og kategori, f.eks «Innovasjonsprisen_BYOU_UB»