7. Bærekraftprisen

"Har DIN ungdomsbedrift jobbet med sosiale eller miljømessige utfordringer? Da bør dere delta i denne kategorien! Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift som løser en eller flere bærekraftutfordringer."
UE Nordland

Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere bærekraftsutfordringer.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?
 • Hvilket behov er det i markedet for varen/tjenesten?
 • Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer eller tjenester i samme marked?
 • Hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?
 • Hvor stor påvirkning tror dere ungdomsbedriften deres kan ha (eks. hvor mange personer og/eller hvilke næringer vil få nytte av varen eller tjenesten)?
 • Hvilke av FNs bærekraftmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?

FN sambandet Alle SDG farger

I denne kategorien skal bedriften sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider+ forside) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

PDF-filen leveres navngitt ungdomsbedriftens navn og kategori, f.eks «Bærekraftsprisen_ EASYCOW_UB»