5. Beste forretningsmodell/-plan

"En forretningsmodell/-plan handler om god planlegging og gir oversikt over hvem som skal gjøre hva, hvor og hvordan. Hvordan har dere jobbet for å finne de gode løsningene?"

Her kan dere levere en kortfattet forretningsmodell, eller en lengre forretningsplan (maks 12 sider)

HENT INSPIRASJON HER


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:

 • Har ungdomsbedriften forklart forretningsideen på en god måte?
 • Kommer det tydelig frem hvem kundene (målgruppen) til ungdomsbedriften er?
 • Kommer det tydelig frem hvilken verdi varen/tjenesten skaper for kunden?

  • Viser ungdomsbedriften god forståelse for økonomi og regnskap?
  • Elevene kan vise at ungdomsbedriften er økonomisk bærekraftig
  • Elevene har identifisert nettverk/partnere som kan hjelpe dem

Lever deres forretningsmodell eller forretningsplan i PDF-format.

 • Dersom dere velger å sende inn forretningsmodell må den ha en tydelig visuell fremstilling og utfyllende tekst som treffer kriteriene
 • Dersom dere velger å sende inn forretningsplan må den være maks 12 A4 sider og inneholde bedriftens regnskap, samt treffer kriteriene.

PDF-filen leveres navngitt ungdomsbedriftens navn og kategori, f.eks «Besteforretningsplan_CorMeumUB»