11. Beste sosiale entreprenør

"Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt"

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en klar definert utfordring i samfunnet gjennom sin ungdomsbedrift. En sosial entreprenør kan ta tak i mange ting i sitt lokalmiljø, kanskje er det mangel på fritidstilbud for barn og unge, kanskje er det mange ensomme eldre – eller det kan være andre målgrupper dere ser utfordringer tilknyttet til der dere bor.

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en klar definert utfordring i samfunnet gjennom sin ungdomsbedrift.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Har ungdomsbedriften en bestemt sosial utfordring som den ønsker å løse?
  • Har bedriften en nyskapende løsning på utfordringen?
  • Kan ungdomsbedriften vise til kunnskap om målgruppen de skaper en løsning for, samt involvering av målgruppen i utvikling av løsningen?
  • Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til samfunnsmessig endring og fremtidig økonomisk overskudd?
  • Viser elevene i bedriften entusiasme for sitt arbeid?

I denne kategorien skal ungdomsbedriften sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider+forside) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
  • Navn på konkurransen: «Beste sosiale entreprenør».
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om punktene/kriteriene over.
  • Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og e-post.

PDF-filen leveres navngitt ungdomsbedriftens navn og kategori, f.eks «Bestesosiale_ CareUB»