INNLEVERING


1.Alle Ungdomsbedrifter skal levere en kort video-pitch (1-2 min) eller reklamefilm (1 min)
Denne sendes til alle juryene slik at de får en større forståelse av hva deres bedrift gjør.

2.Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (dette brukes i markedsføring av deres deltakelse på arrangementet) NB! Husk at vi trenger GDPR samtykke for alle som avbildes og vises på video/reklamefilm.

3.Konkurransemateriell (Skriftlig materiell eller videopresentasjon som er tilpasset de ulike konkurransene dere skal delta i)

Alt innsendt materiell (skriftlig, video og bilde) kan brukes eksternt både av Ungt Entreprenørskap og våre samarbeidspartnere. Dersom det er elever som har reservert seg mot film og bilde, bør ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn.


Alle elever som avbildes eller vises på video-pitch/ reklamefilm MÅ fylle ut GDPR samtykkeerklæring

IMG 2120 NY
Torun Antonia Hansen
Pedagogisk fagansvarlig - Rådgiver videregående skole
NORA
Nora Kristensen
Rådgiver