GDPR


ALLE elever som skal delta må fylle ut GDPR samtykkeerklæringBidragene til de ulike konkurransene leveres innen 23.februar kl.21.00 (Dette gjelder kategori 1.-13)

Merk dere at kategorien Beste Ungdomsbedrift har frist for innlevering av delårsrapport 10.mars. Dersom dere i tillegg ønsker å vise en presentasjon til juryen for Beste ungdomsbedrift må dere ta den med på egen PC.

Hvis din ungdomsbedrift er usikker på hvilke konkurranser dere bør delta i - be gjerne om veiledning med oss på TEAMS!


IMG 2120 NY
Torun Antonia Hansen
Pedagogisk fagansvarlig - Rådgiver videregående skole
NORA
Nora Kristensen
Rådgiver