Program

Hva skjer 14. mars?

Påmeldte ungdomsbedrifter blir delt i tre grupper som skal innom tre ulike arenaer i løpet av dagen:

 • Jurysamtaler
  Ungdomsbedriften får tidspunkt for samtale med juryen i kategoriene de er påmeldt i (maks fire). Se lenker for tidsskjema under.
  Juryene har hver sin faste stasjon, mens ungdomsbedriftene går rundt.

 • Utstilling
  Ungdomsbedriftene får muligheten til å stå på en mini-stand og vise fram bedriften/ideen sin. Det blir også mulig å sirkulere og bli kjent med de andre ungdomsbedriftene i sin gruppe.

 • Pitch
  Ungdomsbedriftene som er påmeldt i kategorien Beste ungdomsbedrift, pitcher fra scenen. De som ikke deltar i denne kategorien, er publikum.
  Rekkefølgen for scenepresentasjonene kan du laste ned under.

Alle ungdomsbedriftene skal innom hver arena i løpet av dagen. De tre gruppene får ulike tidsplaner.


Tidsrammer

Programmet starter kl. 10 med åpningsseremoni og utdeling av priser i forhåndsvurderte kategorier.

Dagen avsluttes med premieutdeling som vil være ferdig kl. 17.00.


Program FM UB Innlandet 2024

Gruppeinndeling

I denne oversikten finner du din UB i grønn, oransje eller lilla gruppe. I programmet over ser du tidsplanen for hver gruppe.

FMUB INN gruppeinndeling