2. Beste forretningsplan/-modell

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:

  • Forretningsideen er godt forklart, og det er tydelig hvilken verdi varen/tjenesten skaper for kunden.
  • Planen/modellen beskriver på en god måte hvem som er kunde/målgruppe, og hvorfor disse er valgt.
  • Planen/modellen viser at ungdomsbedriften er bærekraftig, både økonomisk, sosialt og miljømessig.
  • Ungdomsbedriften har identifisert nettverk/partnere som den har fått hjelp av.

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

  • Forretningsplan eller forretningsmodell i PDF-format (maks 12 A4 sider).

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell. Dersom UB-en velger å sende inn en forretningsmodell, som gjerne er en mer visuell framstilling av punktene over, må den inneholde nok forklarende tekst til at juryen skjønner hvordan dere har tenkt.