Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift Innlandet 2024

FMUB INN banner

Dato: 14. mars 2024

Sted: Gjøvik (Quality Hotel Strand/Gjøvik Kino & Scene)

Hvem kommer?

  • Ungdomsbedrifter fra de videregående skolene i Innlandet som driver ungdomsbedrift i skoleåret 2023-2024.
  • Entreprenørskapslærere fra de videregående skolene i Innlandet.
  • Representanter fra arbeids- og næringsliv deltar i ulike juryer.
  • Samarbeidspartnere
  • Publikum

Vi ønsker alle velkommen til en inspirerende dag med fokus på kreativitet, samarbeid og skaperglede!