12. Jord-fjord-bord-prisen

Ungdomsbedrifter som jobber med forvaltning, foredling eller mattilberedning fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Ungdomsbedriften skaper verdier innenfor landbruk- og matsektoren i Norge på en bærekraftig måte.
 • Ungdomsbedriften tilbyr et kvalitetsprodukt (vare/tjeneste) som det er behov for i markedet i dag og i framtiden.
 • Ungdomsbedriften har samarbeidet godt med arbeid- og næringsliv.
 • Ungdomsbedriften ivaretar helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder.

Juryen vil vurdere de tre fagområdene (jord, fjord, bord) hver for seg:

 • Jord: Produksjon og salg av råvarer fra jordbruk i Norge (inkludert dyrehold).
 • Fjord: Produksjon og salg av råvarer, samt ferdige varer til servering med utgangspunkt i sjø og innsjø.
 • Bord: Matopplevelser og spiselige produkter som er klare til servering.

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

 • En kort beskrivelse (maks 2 A4-sider) i PDF-format som inneholder:
 • Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord-prisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell samt intervju med ungdomsbedriften på mesterskapsdagen.

Jord-fjord-bord-prisen

Se denne filmen for mer informasjon om kategorien, inkludert eksempler på tidligere forretningsideer.