GDPR - foto og film

Ungt Entreprenørskap er underlagt personopplysningsloven og GDPR. Regelverket skal sikre vern av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter, særlig deres rett til vern av personopplysninger.

UEI illustrasjon GDPR

For at vi skal kunne ta bilder og film, samt bruke materiellet som er tatt under Fylkesmesterskapet 2024, er vi derfor avhengig av samtykke fra hver deltaker. Den enkelte elev og lærer kan gjøre dette ved å fylle ut et samtykkeskjema. Vi setter stor pris på om det gjøres i forkant av arrangementet, slik at vi har en oversikt over hvem vi kan ta bilder av.

Vi gjør oppmerksom på at samtykket når som helst kan trekkes tilbake. Dette gjøres ved å sende en epost til innlandet@ue.no