3. Beste videopresentasjon

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

    • Ungdomsbedriften og produktet presenteres på en god måte.
    • Videopresentasjonen er original/skiller seg ut.
    • Ungdomsbedriften har benyttet gode virkemidler/fortellergrep som understreker budskapet.

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

  • Videopresentasjonen der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet/tjenesten (maks 1 minutt).

Juryen ser gjennom og vurderer innsendte videopresentasjoner. Juryen vil ikke legge vekt på teknisk kvalitet på bilde/lyd da det er store variasjoner i hva slags utstyr ungdomsbedriftene har hatt tilgjengelig.