8. Beste yrkesfaglige bedrift

Ungdomsbedrifter fra alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Ungdomsbedriftens vare/tjeneste har god kvalitet.
 • Ungdomsbedriften har kartlagt at det er behov i markedet for varen/tjenesten.
 • Prosessen fra idé til ferdig vare/tjeneste eller prototype/pilot er godt beskrevet.
 • Hensynet til helse, miljø og sikkerhet i ungdomsbedriften er godt ivaretatt.
 • Elevene formidler yrkesstolthet og engasjement for eget fag.

Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

 • En kort beskrivelse (maks 2 A4-sider) i PDF-format som inneholder:
 • Navn på konkurransen «Beste yrkesfaglige bedrift».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell samt intervju med ungdomsbedriften på mesterskapsdagen.