4. Beste regnskap

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Ungdomsbedriften viser god forståelse for økonomi og regnskap og kan forklare hvordan regnskapet kan brukes som styringsverktøy.
 • Det er sammenheng mellom resultatregnskap og balanserapport.
 • Ungdomsbedriften har gode rutiner for å sikre dokumentasjon av økonomiske hendelser (inntekter, kostnader, andeler etc.).
  • Bilag er tatt vare på, påført bilagsnummer og lagt ved bokføringen.
  • Bilagene er gyldige, og dokumentasjonen beviser at kostnaden/inntekten tilhører virksomheten.
 • Ungdomsbedriften kan forklare hva det innebærer å avstemme bankkontoen og hvorfor dette er viktig.


Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

 • En beskrivelse (maks 2 A4-sider) i PDF-format som inneholder:
  • Navn på konkurransen «Beste regnskap».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om kriteriene over.
  • Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (digitalt regnskapssystem eller Excel-ark).
 • Resultatregnskap og balanserapport.

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell samt intervju med ungdomsbedriften på mesterskapsdagen.