5. Beste sosiale entreprenør

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en klart definert utfordring i samfunnet gjennom sin bedrift.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Ungdomsbedriften har tatt tak i en bestemt sosial utfordring som den ønsker å løse.
  • Ungdomsbedriftens løsning er nyskapende.
  • Ungdomsbedriften har fokus på dobbel bunnlinje, dvs. den kan vise til samfunnsmessig endring og fremtidig økonomisk overskudd.
  • Elevene viser entusiasme for sitt arbeid.


Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:

  • En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
  • Navn på konkurransen «Beste sosiale entreprenør».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om kriteriene over.

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell samt intervju med ungdomsbedriften på mesterskapsdagen.