Praktisk informasjon

Utstilling

Alle ungdomsbedrifter skal innom arenaen «utstilling» i løpet av dagen. Der skal hver UB sette opp en mini-stand og få besøk av publikum og andre ungdomsbedrifter. Dersom juryene har ledig tid mellom jurysamtalene, kan også juryene ta en runde i utstillingsområdet.

Hver UB får et bord med mål 120x40 cm. Øvrig utstyr som dere trenger til standen, må dere ta med selv. Dere får ikke tilvist et bord, men finner dere en plass i utstillingsområdet når det er tid for deres gruppe. Utstillingen må kunne rigges og tas ned i løpet av få minutter.

Jurysamtaler

I forkant av dagen vil dere få beskjed om tidspunkt for jurysamtalene. Juryene vil ha sin faste plass, og ungdomsbedriftene vil gå rundt etter oppsatt plan. Det er viktig at dere er på plass til rett tid, slik at dere får den tiden dere skal ha med hver jury. Det er satt av 10 minutter til hver jurysamtale.

Her kan du laste ned tidsskjema for jurysamtaler i grønn, oransje og lilla gruppe. Hvilken gruppe din UB er i, ser du under menypunktet Program.

Jurysamtaler grønn gruppe
Jurysamtaler oransje gruppe

Jurysamtaler lilla gruppe

Scenepitch

Deltakerne i Beste UB skal presentere fra scenen. Presentasjonen kan vare i maks 3 minutter. Dere får muligheten til å vise en powerpoint. Denne må sendes inn på forhånd, senest 12. mars, til innlandet@ue.no

Rekkefølgen for scenepresentasjonene kan du laste ned HER.

Mat

Elevene må huske på å ta med matpakke. Det er begrensede muligheter til å kjøpe mat i umiddelbar nærhet av Gjøvik kino & scene. Medbrakt mat må inntas i kulturhuset, og ikke i hotellets lokaler.