Jury

For at vi skal skape en lærerik arena for elevene, der vi bygger bro mellom arbeidslivet og skolene, er vi avhengig av at bedrifter og organisasjoner hjelper oss og stiller opp som jurymedlemmer. I hver konkurranse skal vi ha en jury som skal vurdere ungdomsbedriftene.

Vi har tre kategorier som vurderes i forkant av mesterskapet. De øvrige har vurdering gjennom jurysamtaler på mesterskapsdagen 14. mars.

Kontaktpersoner for jurymedlemmer:

Stian Daviknes 2
Stian Ripe Daviknes
Rådgiver
Inger Elin3
Inger Elin Nes Hjelle
Seniorrådgiver

Jurymedlemmer Fylkesmesterskapet 2024

Under ser du en oversikt over alle som bidrar som jurymedlemmer på årets fylkesmesterskap.