13. Beste ungdomsbedrift

Juryen har følgende treffpunkter der de blir kjent med ungdomsbedriften:

 1. Innsendt materiell:
  1. Forretningsplan/-modell:
   Ungdomsbedriften sender inn forretningsplan/-modell ved påmelding (maks 12 A4-sider i PDF-format, inkludert forside og eventuelle vedlegg).
   NB! Dersom dere velger å sende inn en forretningsmodell, må den inneholde nok forklarende tekst (eventuelt i vedlegg) til at juryen skjønner hvordan dere har tenkt.
  2. Videopitch, maks 1 minutt
 2. Scenepitch: Ungdomsbedrifter som deltar i Beste UB, vil pitche fra scenen på mesterskapsdagen. Maks 3 min.

 3. Jurysamtale: Juryen gjennomfører samtale med ungdomsbedriften på mesterskapsdagen.

Ved behov vil juryen gjennomføre en finalerunde mot slutten av dagen der de har nye samtaler med de beste bedriftene.

Vurderingskriterier
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vurdere ungdomsbedriften på bakgrunn av følgende:

 • Ungdomsbedriften kan vise til at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for varen/tjenesten.
 • Ungdomsbedriften har lansert varen/tjenesten i markedet, eller utviklet en fungerende prototyp/pilot som er testet ut.
 • Elevene klarer å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift (dette kan være knyttet til vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked).
 • Ungdomsbedriftens har jobbet med FNs bærekraftsmål og klarer å forene lønnsomhet og bærekraft.
 • Gjennomførte markedsaktiviteter er godt beskrevet, og det er godt forklart hvorfor disse er valgt.
 • Teamet har den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover.
 • Ungdomsbedriften har samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre.
 • Ungdomsbedriften skaper verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng.
 • Elevene har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften.
 • Elevene kan reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift.