6. Bærekraftprisen

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som har gjort bevisste bærekraftige vurderinger gjennom sin bedrift. Dette kan være selve ideen og/eller måten ungdomsbedriften har blitt drevet på. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut fra både innsendt beskrivelse og jurysamtale, basert på følgende kriterier:

 • Ungdomsbedriften har gjort gode bærekraftige vurderinger og konkrete tiltak.
 • Ungdomsbedriften viser at det er behov for produktet/tjenesten i markedet.
 • Ungdomsbedriften viser til hvordan de har jobbet med ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
 • Ungdomsbedriften klarer å forene lønnsomhet og bærekraft.


Skriftlig materiell som sendes inn ved påmelding:


 • En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

Juryen vurderer på bakgrunn av innsendt materiell samt intervju med ungdomsbedriften på mesterskapsdagen.