Årsmelding 2021: UE Norge

Arsmelding Kikut2

Vi bygger fremtidens endringsagenter

2021 ble et nytt spesielt år – også for oss i Ungt Entreprenørskap. Covid-pandemien førte også dette året til perioder med nedstengte skoler og restriksjoner på fysisk kontakt mellom mennesker. Dermed ble Ungt Entreprenørskap sin aktivitet i skolen og våre møteplasser for nettverksbygging mellom elever, studenter og arbeidslivet rammet. Til tross for dette så har vi greid å opprettholde det meste av aktiviteten, og i noen programmer til og med økt farten betydelig. Dette skyldes dels en vellykket digitalisering av programmer, innhold og kanaler, en fornyelse og investering vi i Ungt Entreprenørskap vil nyte godt av i lang tid framover. Viktigste årsak er nok likevel en imponerende innsats av engasjerte UE-ansatte over hele landet – som ser mulighetene og gjør noe med dem!


Smart vekst

Programmet Smart for 6.-7. klasse, ble vinneren i 2021. Gjennom digitale tilbud og implementering av tematikk som sjømat og miljøarbeid i materiellet økte aktiviteten i Smart i 2021 med hele 29 %, og vi hadde en dekningsgrad på 23 % av elevene på landsbasis. I bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift greide vi tross utfordringene å holde nivået fra foregående år, og etter at skolene og samfunnet nå har åpnet opp igjen ser vi ny vekst. Derfor både håper og tror vi at entreprenørskapsaktiviteten er på full fart tilbake igjen i skolen denne våren. At kvaliteten i arbeidet fortsatt er bra, ser vi av evalueringer fra elever og lærere. Vi ser det også ut fra resultatene våre ungdommer leverer i internasjonale konkurranser. I sommer deltok Wildspotter UB fra Hvam vgs i Viken i EM for ungdomsbedrifter, og de kvalifiserte seg til finalen i hele fem konkurranser med sitt infrarøde kamera for å oppdage rådyr i åkeren. Hjárni SB fra NTNU Ålesund deltok i EM for studentbedrifter og fikk en flott 3. plass. De har også utmerket seg i flere konkurranser i ettertid med sitt miljøvennlige garvemiddel. Marival UB fra Romsdal vgs gikk helt til topps i Euronext Blue Innovation Award med sin løsning for å redde tapt fiskeutstyr og unngå ‘spøkelsesfiske’.


Programmer i hele utdanningsløpet

I Ungt Entreprenørskap tror vi at bygging av entreprenørskapskompetanse handler om det samme som all annen læring: Det er viktig å starte tidlig, gjenta og bygge videre. Derfor tilbyr vi programmer fra barneskole til høyere utdanning. På barnetrinnet får elevene utfordret seg på kreativitet og på å finne løsninger i kreativitetsprogrammet Smart. På ungdomstrinnet får de for første gang prøvd seg på bedriftsetablering i Elevbedrift, og i Ungdomsbedrift i videregående blir arbeidet mer seriøst med bl.a. registrering i Brønnøysund, krav til forretningsplan, markedsplan og regnskap. I høyere utdanning er Studentbedrift hovedtilbudet, og her ser vi i tillegg på nye tilbud knyttet til praksis i ulike studier. I tillegg til entreprenørskapsprogrammene lærer vi unge om demokrati, skatt, økonomi og karrieremuligheter gjennom programmene Vårt lokalsamfunn på barnetrinnet, Økonomi og karrierevalg på ungdomstrinnet og Sjef i eget liv i videregående. Vi ser, og internasjonal forskning viser, at de unge bygger mer kompetanse jo lenger de jobber og jo flere programmer de gjennomfører. Abelias omstillingsbarometer viser at Norge scorer på topp i Europa på entreprenørutdanning i skolen, noe som i praksis er Ungt Entreprenørskap.

Grete3

Næringslivet heier på ungdommene

Vi er helt avhengig av gode samarbeidspartnere for å kunne tilby programmene våre ute i skolen, og i 2021 har vi fått flere nye samarbeidspartnere og kan blant annet nevne Gjensidige og vår satsning på mental helse og livsmestring sammen med MOT. Vårt arbeid er mer relevant enn noen gang og vi ser at mange vender øynene mot oss og ser på vårt arbeid som en viktig aktør for omstilling av Norge i fremtiden. Det er et lovende utgangspunkt for Ungt Entreprenørskap og for våre elever og studenter.

Jeg vil derfor takke alle våre partnere for viktig og godt samarbeid gjennom året, både med økonomiske bidrag og med materiell og innsats ute i skolen.

Ny strategi i 2022

Dette året har vi også jobbet med en ny strategi for Ungt Entreprenørskap for kommende fireårsperiode. Vi har kjørt undersøkelser og evalueringer, og vi har involvert ansatte og styremedlemmer over hele landet i prosessen. Evalueringene fra både interne og eksterne målgrupper viser bedre resultater enn noen gang. I tillegg ble vår internasjonale organisasjon, JA Worldwide, i vinter 2022 nominert til Nobels fredspris. En utrolig hyggelig anerkjennelse av vårt viktige arbeid på tvers av grenser.

Når Ungt Entreprenørskap nå går inn i vårt 25. år, så har vi et veldig sterkt grunnlag å bygge videre på. Samtidig opplever vi også en sterkere vilje internt til å bygge fremtiden sammen, til å utnytte hverandre og den totale kraften i organisasjonen til beste for de unge – fremtidens endringsagenter. Dette er kompetanse Norge – og hver enkelt ungdom – trenger. Derfor er Ungt Entreprenørskap viktig.


Innovatører trengs overalt!

Grete Nykkelmo, Adminstrerende direktør Ungt Entreprenørskap Norge


Nøkkeltall 2021

Timeline2020 3

Antall elever i Ungt Entreprenørskap sine kjerneprogrammer i 2021 (tall for 2020 i parentes):

Antall elever i Smart: 14.935 (11.792)
Antall elever i Elevbedrift: 11.618 (11.781)
Antall elever i Ungdomsbedrift: 11.439 (11.088)
Antall elever i Studentbedrift: 857 (902)

Ansatte totalt i Ungt Entreprenørskap: 103,8 årsverk fordelt på 114 ansatte (gjennomsnitt per 31.12.2021).

Norges beste Ungdomsbedrift i 2021: Wildspotter UB, Hvam VGS, Viken
Norges beste Studentbedrift i 2020: Hjárni SB, NTNU Ålesund


Høydepunkter 2021

Wildspotter og Johan 2

NM Ungdomsbedrift

Det ble for 2021 gjennomført digitalt NM, med rekordmange 170 ungdomsbedrifter som konkurrerte i 14 kategorier. Hver enkelt ungdomsbedrift har en egen nettside. Se historiene her.

Alle bedriftene gjennomførte digitale intervju med jury i alle konkurransene de deltok i. Dette utgjorde hele 280 juryintervjuer fordelt på 89 jurymedlemmer fra arbeids og næringsliv.

NM sendingen ble gjennomført på Nova Spektrum og deres digitale Nova Studios med oppkoblinger til elever og lærere i hele landet. Innholdet var fra samarbeidspartnere, intervju av ungdomsbedrifter, underholdning, lærerhyllester og premieutdelinger.

WildSpotter UB fra Hvam vgs, Viken, ble norgesmestere. De imponerte stort på NM, hvor de tok hele 5 priser. Mer om Wildspotter og alle andre prisvinnere her.


Skjermbilde 2021 06 09 kl 16 38 49

NM Studentbedrift

22 studentbedrifter og godt over 80 studenter og forelesere deltok på digitalt NM Studentbedrift.

27 jurymedlemmer fra arbeidslivet investerte tiden sin til studentene. Jurymøtene gikkfra kun juryering til dialog, hvor studentene kunne få innspill og lærdom fra de som satt i juryen. En liten endring, men stor effekt for deltakerne.

NM sendingen ble gjennomført hos Startup Norway med Yrja Oftedahl som en av programlederne. I sendingen fikk vi besøk av samarbeidspartnere, Eilert Hanoa CEO i Kahoot delte sine erfaringer og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim overrasket vinneren. Hjárni SB fra NTNU Ålesund ble kåret til Norges «beste studentbedrift i samarbeid med Ferd». Bedriften vant flere priser under NM og fikk en fin 3. plass under EM. Mer om Hjárni og alle andre prisvinnere her.


Lundeso og Smart

Pilot med AR i Smart

Hvilke ideer vekkes til live når du kobler pedagogikk og teknologi sammen på en sømløs måte? Sammen med Ungt Entreprenørskap har Langhus barneskole gjennomført programmet Smart, hvor elevene fikk 3D-modellere sine egne løsninger, og se dem i AR (Augmented Reality). Utfordringen elevene fikk var å skape en oppfinnelse basert på et hverdagsproblem for så å tegne ideen i AR-programmet Ludenso Create. Løsningene ble presentert for lærere, foreldre og ordfører.

Vi er utrolig glade når vi nå kan fortelle at vi har inngått en ny strategiske samarbeidsavtale med Ludenso. Elevene som har programmet vårt Smart får gjennom Ludenso Create se sine egne løsninger og prototyper i 3D.


Sparking UB serie

Filmserie om Sparking UB

UE Norge og et filmteam fra Red Ant har fulgt ungdomsbedriften Sparking UB og deres lærer på Jessheim vgs. gjennom hele skoleåret 2020/21. Resultatet er filmserien «Ungdomsbedriften» som ble vist i sosiale medier gjennom høsten. I serien tar vi del i elevenes opplevelser med å ha ungdomsbedrift, både oppturer og nedturer. Les mer om serien og se den her.


Rainbow flash EB

Elevbedriftskonkurranser

Som tidligere har UE Norge arrangert noen konkurranser knyttet til samarbeidspartnere for Elevbedrift. Dette ble som det meste annet gjennomført digitalt med mål om å gi heder og ære for godt arbeid til elevbedriftene.

Vi kåret 4. juni vinnere i tre elevbedriftskonkurranser: Spis #MerAv, Beste grønne entreprenør og Beste sosiale entreprenør. Juryene fra samarbeidspartnerne vurderer bidragene ut fra innsendt materiell og pitch.

Fjorårsvinner i Grønt og Genialt: Rett i dass EB ble vist frem på regjeringens bærekraftkonferanse 2. juni. Det er svært positivt at også regjeringen fronter Elevbedrift som verktøy for å jobbe med bærekraft.


Matthew liggende

Årets entreprenørskapslærer

I samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke kåret vi Årets Entreprenørskapslærer Matthew Lynch, foreleser i entreprenørskap ved Høgskolen i Østfold. Se filmen hvor vi overrasker vinneren.


Marival

Euronext Blue Challenge Programme

UE deltok i prosjektet «Euronext Blue Challenge Programme» sammen med Euronext (Oslo Børs) og JA Europe. Målet var å inspirere ungdom til å satse på bærekraftige og innovative forretningsideer innen den blå økonomien. De fem norske ungdomsbedriftene som deltok fikk egne dedikerte mentorer fra Oslo Børs, VPS og Fish Pool. Marival UB fra Romsdal vgs. ble kåret til vinner av konkurransen «Euronext Blue Innovation Award» både i den nasjonale og i den europeiske finalen.


Collage ue bredde 2021

Leder for en dag

21 ledertalenter fra hele landet til å være med på arrangementet «Leder for en dag». Deltagerne hadde studentbedrift eller ungdomsbedrift dette året. Mandag 1 november møtte alle ledertalentene hos Manpower for et forberedende seminar og bli kjent. Dagen etter fulgte de hver sin toppleder fra ulike bedrifter, startups, organisasjoner og departementer gjennom en vanlig arbeidsdag. Dagen ble avsluttet hos Ferd hvor både ledertalentene og topplederen møttes for nettverkssamling og inspirasjon. Det ble god mediedekning og aktivitet i sosiale medier, både før, under og etter arrangementet.

Les mer om arrangementet her.

"En av de beste hvis ikke det beste arrangementet jeg har vært på! Super lærerikt, inspirerende og motiverende. En unik opplevelse man setter svært stor pris på underveis og i ettertid."
Deltager "Leder for en dag"

Styret i Ungt Entreprenørskap 2021

Styret for Ungt Entreprenørskap Norge har bestått av styreleder Maalfrid Brath (leder, ManpowerGroup), Christian Cramer (nestleder, NHO), Tone Allum (UE Telemark), Ivar Horneland Kristensen (Virke), Ole Hasven (Visma), Tom Erik Myrland (Ferd), Marianne Lindheim (KS), Are Tomasgard (LO) samt møtende varamedlem Thom Jambak (Utdanningsforbundet).


Nasjonale samarbeidspartnere

Nasjonale samarbeidspartnere 2021

Prosjekter og utvikling sammen med samarbeidspartnere

Utover de prosjektene som er nevnt i høydepunkter over vil vi trekke frem følgende prosjekter i 2021.

- Smart sjømat er et pilotprosjekt finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet. Målet er å utvikle kunnskap om sjømat og sjømatnæringen og skape større motivasjon til å spise mer sjømat. Dette er et prosjekt i samarbeid med Fiskesprell - og lokale aktører innen sjømatnæringen.

- I samarbeid med Gjensidige og MOT har vi satt oss som mål å bidra til økt livsmestring og forebygging av psykisk uhelse blant barn og unge. Hovedfokuset i samarbeidsavtalen er lagt på ungdomsskolen og programmet Elevbedrift.

- Gjør noe med det- prosjektet i samarbeid med Kommunalbanken har elever i ungdomsskolen fokus på sosialt entreprenørskap og bærekraft gjennom programmet Elevbedrift.

- Grønt og Genialt! - et prosjekt i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet på ungdomstrinnet. I "Grønt og genialt!" får elevene gjennom Elevbedrift mer innsikt i miljø- og klimautfordringene, med fokus på bærekraftig forbruk.

- Spis #MerAvGrovtGrøntogBlått, vi er med på helsedirektoratet sin kampanje for å få elever på ungdomsskolen, gjennom programmet Elevbedrift, til å spise mer sunt og i tråd med kostrådene. Samarbeidspartene i prosjektet er opplysningskontoret for frukt og grønt, Baker- og konditorbransjens landsforening (NHO), Sjømat Norge (NHO) og Norges Sjømatråd

- Syretesting – i samarbeid med Storebrand, digital syretesting for ungdomsbedrifter som ønsker å jobbe fram bærekraftige forretningsideer. 90 ungdomsbedrifter søkte, 38 fikk delta og 11 mottok små utviklingsstipend og tilbud om mentortimer.

- Webinar i samarbeid med FN-sambandet til undervisning for bærekraftig utvikling for å motivere, engasjere og ruste EB- og UB- lærere.

- Forberedelser til EM – i samarbeid med Ferd, WildSpotter UB fra Hvam vgs. fikk en inspirerende forberedelsesdag hos Ferd i sommer. Elevene fikk nyttige råd om hvordan de kunne framheve markedspotensial og lønnsomhet i sin bedrift når de skulle representere Norge på EM for ungdomsbedrifter.

- Ungdomsbedrift i landbruks- og matsektoren prosjektet ble støttet av Landbruks- og matdepartementet. Aktivitet og tiltak er rettet mot utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag. Vi har hatt erfaringsdelingsmøter med involverte lærere og kåret vinnere i «Jord-fjord-bord prisen» på fylkesmesterskap og i Norgesmesterskap for ungdomsbedrifter.

- Regnskapskurs for Ungdomsbedrift. Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har gjennomført regnskapskurs og avholdt «Beste regnskap» på fylkesmesterskap og Norgesmesterskap våren 2021. UE Norge, UE Viken og UE Trøndelag har sammen utviklet et digitalt regnskapskurs for ungdomsbedrifter. Kurset består av fire videoer og er tilgjengelig i elevmaterialet. Skatteetaten bistod med innhold til den første videoen.

- Intraprenørskapstilbud, et samarbeidsprosjekt med Oslo Science City, Universitetet i Oslo (UiO) og Hafslund Eco, der sistnevnte var oppdragsgiver for Honours studenter ved UiO.

- Prospera-stiftelsen har kjørt en undersøkelse som har forsøkt å se på verdien av studentbedrift etter 2-4 år. 85% av respondentene uttrykker at gjennomføring av Studentbedrift har bidratt til generelt økt evne til å ta initiativ. I tillegg uttrykker over 70% av respondentene at Studentbedrift har bidratt til økt selvtillit, økt motivasjon og økt risikovilje – egenskaper som har vært nyttig i arbeidslivet.


Påvirkningsarbeid, politisk forankring

I april ble meldingen «Utdanning for omstilling: økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning» behandlet i Stortinget, og vi ga skriftlig og muntlig innspill. Et sterkere fokus på å bygge kultur for innovasjon og entreprenørskap og en tydelig oppfordring til å integrere praksis i alle studier er et godt grunnlag for å skape mer og systematisk samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner. Ungt Entreprenørskap er godt plassert for å kunne realisere ambisjonene i arbeidslivsrelevansmeldingen.

Vi hadde god politisk deltakelse i 2021 under NM for Ungdomsbedrift og NM for Studentbedrift. Statsminister Erna Solberg ble intervjuet av ungdomsbedriften Miljøforsvaret UB og Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim overrasket vinneren av Norges Beste Studentbedrift i samarbeid med Ferd. I tillegg fikk vi hilsener til NM fra Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og med Kunnskapsminister, Guri Melby.

Ungt Entreprenørskap er avhengig av å vedlikeholde gode politiske relasjoner, og gjennom høsten har vi hatt god kontakt med regjeringen med blant annet Landbruks- og matminister, Sandra Borch og Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe som deltok på Leder for en dag 2021.

I 2021 har vi sendt innspill i følgende høringsprosesser:

  • Utdanning for omstilling: Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning
  • Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032

Pedagogiske utviklingsprosjekter, faglig forankring

Forankring i nye læreplaner LK20: Alle program i Ungt Entreprenørskaps portefølje er tett koblet opp mot målene i ny overordnet del og kompetansemål i de nye læreplanene. Materiell der koblingene mot læreplanmål er utviklet og informasjon til lærere er formidlet. Det har vært stort fokus på bærekraftig utvikling. Utdanningsdirektoratet har hatt læreplanskisser for programfag på Studiespesialisering ute på aller siste høringsrunde. UE Norge har gitt innspill på økonomifag, designfag og mediefag. Flere av fagene lover godt for elevaktive arbeidsformer og UB som metode.

Smart: Alt materiell knyttet til programmet Smart er nå oppdatert i lærerportalen. Det er utviklet flere filmer for innsalg av programmet; målgruppe lærere og inspirasjon elever.

Elevbedrift: Materiellet som lærerne bruker til gjennomføring av Elevbedrift er oppdatert i lærerportalen. Dette materiellet testes nå ut og vil bli evaluert på slutten av året.

Ungdomsbedrift: Vi har utviklet og publisert flere nye ressurser for UB-lærere i lærerportalen; bl.a. lærer-til-lærer filmer på flere utdanningsprogrammer der erfaren UB-lærer deler sin praksis og oppdatering av bærekreftsmateriellet. UE har lanserte en ny løsning for ungdomsbedriftsgodkjenning som gir læreren god kontroll med hvilke UB-er hen er ansvarlig for. Ressurser for elever er utviklet, og BI og Høyskolen Kristiania har bidratt med flere videokurs for UB-elever.

Studentbedrift: Materiell i programmet Studentbedrift er oppdatert. Studentbedrift.no er lansert i betaversjon og er tatt i bruk høsten 2021. Revideres fortløpende etter tilbakemeldinger. Vi er også bedt om å gi innspill til de nye fagplanene for faget lederskap, økonomi og markedsføring (LØM), som revideres nå. Høyere yrkesfaglig utdanning har stort potensiale for SB.


Økonomi - 2021

FINANSIERING

Ungt Entreprenørskap er finansiert av private og offentlige samarbeidspartnere og mottar også mange ulike prosjekttilskudd. Finansieringen foregår både nasjonalt og lokalt; en stor andel av de nasjonale midlene videreføres fra UE Norge til de 11 fylkesorganisasjonene i tillegg til at hver fylkesorganisasjon har en betydelig andel egenfinansiering. I 2021 hadde organisasjonen 26,47 prosent privat finansiering (etter eliminering av interne transaksjoner). Målet er å oppnå 40 prosent privat finansiering.

Finansiering 2021
Finansiering fordeling 2021

Interne transaksjoner er eliminert for å vise netto finansiering. Transaksjonene består av internfakturering og finansiering UE Norge mottar og videreformidler til fylkesorganisasjonene og UE Forlag AS.

KOSTNADER

Organisasjonen hadde i gjennomsnitt 103,8 årsverk fordelt på 114 tilsatte per 31.12.2021. UE Norge hadde 12 av disse årsverkene, de øvrige er ansatt i de 11 fylkesorganisasjonene. Gjennomsnitt er 8,65 årsverk i hver organisasjon. Arrangementskostnader er hovedsakelig knyttet til Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter og Norgesmesterskap for Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter. 2021 har vært et unntaksår hvor Covid-19 gjenspeiler seg i både nedjusterte kostnader, og lavere inntekter.

Kostnader 2021
kostnader fordeling 2021

Interne transaksjoner er eliminert for å vise netto kostnader. Transaksjonene består av internfakturering og finansiering UE Norge mottar og videreformidler til fylkesorganisasjonene og UE Forlag AS.


ÅRSREGNSKAP FOR UNGT ENTREPRENØRSKAP NORGE kan lastes ned her.

REVISJONSBERETNING FOR UNGT ENTREPRENØRSKAP NORGE AS kan lastes ned her.