Bærekraftig utvikling - unik mulighet for innovasjon og entreprenørskap

Bærekraftig utvikling skal inn i skolen gjennom nytt læreplanverk, fagfornyelsen. Vi i Ungt Entreprenørskap har verktøyene for å jobbe med dette i skolen, gjennom våre programmer er det enkelt og motiverende for lærer og skole å oppnå målene om bærekraft i fagfornyelsen.

Alt vi gjør innen bærekraft er knyttet til FNs bærekraftsmål.

Ungdommen brenner for bærekraft

Det går en grønn bølge gjennom landet, og dagens ungdom er heldigvis svært miljøbevisst, og ønsker å gjøre verden mer bærekraftig. Næringslivet kommer etter i stor fart. Vi går fra en fossil alder til en fornybar alder, og da må vi sammen finne de gode løsningene.

Ungt Entreprenørskap har i flere år utviklet materiell innen bærekraftig utvikling, og vi vil nå spisse dette enda mer inn mot fagfornyelsen. Vi vil vise hvordan elever, skoler og næringsliv kan samarbeide for å utvikle kompetanse om bærekraftig utvikling, og for å finne løsninger for et mer bærekraftig samfunn.

Tar bærekraftsmål inn i forretningskonseptet

Heat a Heart er en Elevbedrift hvor elevene selv driver læringsprosessene frem, under god veiledning av lærer. Ungommene har integrert flere bærekraftsmål i sitt forretningskonsept. De lager pannebånd av restegarn, og strikker de sammen med eldre i lokalsamfunnet. Når de selger ett pannebånd finansierer dette også ett som de gir til en hjemløs som fryser. Dette er et flott eksempel på hva som kan skje når man tar bærekraft inn i skolen gjennom våre programmer.

Se flere eksempler på elevbedrifter med fokus på bærekraftsmålene her.

Bærekraft den aller viktigste kompetansen for fremtiden?

Når elevene ved Thora Storm vgs skal jobb med Ungdomsbedrift tar de utgangspunkt i bærekraftig utvikling. Fokuset på bærekraft motiverer elevene ekstra, og kanskje er dette den aller viktigste kompetansen for fremtiden?

Vi har utviklet ressurser for ungdomsbedrifter knyttet til bærekraftig utvikling.

Bærekraft er en av de tre tverrfaglige temaene i fagfornyelsen

Fagfornyelsen innføres i norske skoler høsten 2020, med ny overordnet del og nye læreplaner i alle fag. Vi liker endringene som i mye større grad enn tidligere fokuserer på fremtidens kompetanser og elevaktive læringsformer. Med fokus på skaperglede, engasjement og utforskertrang vil det bli mye enklere for lærere og skoleledere å integrere entreprenørskap i undervisningen. Videre er innføringen av de tre tverrfaglige temaene (demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring), i alle fag, et viktig grep for å få mer helhetlig kompetanse og dybdelæring.

FNs bærekraftsmål

Alt vi gjør innen bærekraft er knyttet til FNs bærekraftsmål. Dette ligger som grunnlag for hvordan vi jobber, i tillegg til hvordan vi vurderer hvilke bærekraftsmål de ulike elevbedriftene, ungdomsbedriftene og studentbedriftene skal jobbe mot. Vi samarbeider med FN-sambandet om bruk av deres innhold og ressurser, og vi har utviklet egne ressurser i samarbeid med Storebrand.

FN sambandet Alle SDG farger

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft i vår metodikk og programmer.

Vil du vite mer?


Vil du vite mer?