Årsmelding: UE Norge

Gutt innovatorer trengs over alt

Oppsummering 2019

- Dette blir den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner da han i oktober presenterte de nye læreplanene for grunnopplæringen som skal tas i bruk høsten 2020. De nye planene handler om mer tverrfaglighet og dybdelæring, og er basert på de tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

"Ungt Entreprenørskap har vært tett på arbeidet med de nye læreplanene, og vi mener vår metodikk er midt i blinken for fremtidens skole."
Grete Nykkelmo - Adminstrerende direktør Ungt Entreprenørskap Norge
Grete2

Tett på arbeidet med de nye læreplanene

I våre programmer får de unge prøve seg på reelle utfordringer – ofte i samarbeid med lokalt arbeidsliv. Dette for å gjøre læringen så virkelighetsnær og praktisk som mulig. Elevene får erfaring med idéutvikling og problemløsing gjennom skapende virksomhet. De må lære å lytte til hverandre, håndtere uenigheter og finne løsninger i fellesskap. De lærer ved å gjøre, og de får prøve og feile i trygge omgivelser. I fremtiden blir evnen til å bygge ny kompetanse viktig, og det blir større behov for dybdeforståelse og kritisk refleksjon.

Vi i Ungt Entreprenørskap er klare til å bygge fremtidens kompetanse!

Vekst i bedriftsprogrammene

Og vi er i gang: 2019 ble nok et godt år for Ungt Entreprenørskap, med en total vekst i bedriftsprogrammene på 5%. Prioritering av Ungdomsbedrift ga en vekst på hele 11% i programmet, mens vi i Elevbedrift fikk en vekst på 2% og 4% i Smart. I Studentbedrift fikk vi en tilbakegang på 8%, men høyere utdanning vil få fokus de kommende årene. Kvaliteten på arbeidet med Studentbedrift på de ulike universiteter og høyskoler fikk vi et nytt bevis på i 2019 da studentbedriften Artifish fra NTNU i Ålesund gikk helt til topps under EM i Studentbedrift som be avviklet i Oslo i juni. I tillegg jobbes det godt med våre programmer innen personlig økonomi, lokaldemokrati og jobbtrening rundt omkring i landet.

Ungt Entreprenørskap virker

Vi er opptatt av å dokumentere effekt av arbeidet vårt, og både i Norge og sammen med våre internasjonale kolleger i JA Europe jobber vi med å analysere og forske på effekten av våre programmer. En undersøkelse blant lærere som har hatt Elevbedrift i ungdomsskolen i fjor viste at lærerne mener elevene løfter seg både på kreativitet, samarbeidsevne og problemløsning, og hele 98 % av lærerne de vil anbefale Elevbedrift til andre lærere! Vår årlige undersøkelse blant Ungdomsbedrift-elever viser tilsvarende løft i entreprenørielle kompetanser i videregående skole. Ja, Ungt Entreprenørskap virker!

Vi er en brobygger

Ungt Entreprenørskap jobber som en brobygger mellom skole og arbeidsliv. Dette er bare mulig gjennom et tett samarbeid med våre partnere som bidrar med ressurser, både på økonomi og kompetanse. Også i år har mer enn 20 000 frivillige fra arbeids- og næringsliv bidratt inn som mentorer, jurymedlemmer eller vertskap for våre unge innovatører. Våre hovedpartnere på nasjonalt nivå har vært Ferd, Kavlifondet, ManpowerGroup, NHO, Nordea, Samarbeid mot svart økonomi, Storebrand, Virke og Visma.

"Innovatører trengs overalt! Og Ungt Entreprenørskap bidrar til å bygge dem!"
Grete Nykkelmo - administrerende direktør Ungt Entreprenørskap Norge

Nøkkeltall 2019

Tidslinje UE

Antall elever i Ungt Entreprenørskap sine kjerneprogrammer i 2019 (tall for 2018 i parentes):
Antall elever i Smart: 11543 (11.065)
Antall elever i Elevbedrift: 15.349 (15.012)
Antall elever i Ungdomsbedrift: 12.469 (11.184)
Antall elever i Studentbedrift: 970 (1.050)


Ansatte
: 109 ansatte (88 årsverk)

Norges beste Ungdomsbedrift i 2019: Evolant UB fra Romsdal videregående skole, Møre og Romsdal
Norges beste Studentbedrift i 2019: Artifish SB, NTNU Ålesund, Møre og Romsdal.


Høydepunkter 2019

JA 100 years! 1919-2019!

As one of the world’s largest youth-serving NGOs, JA prepares young people for employment and entrepreneurship. For 100 years, JA has delivered hands on, experiential learning in financial literacy, work readiness, and entrepreneurship.


Evolant UB er klare for EM i Frankrike article

Norgesmesterskapet for Ungdomsbedrifter

NM for Ungdomsbedrifter 2019 ble avholdt på Norges Varemesse på Lillestrøm 25-26. april. Vi hadde besøk av Kunnskapsminister Jan Tore Sanner som besøkte utstillingen, holdt foredrag om fremtidens skole på rådsmøte og delte ut prisen Norges Beste Ungdomsbedrift. Det ble delt ut 15 priser på NM.
På NM deltok: 83 ungdomsbedrifter / 418 elever, 169 lærere og 96 jurymedlemmer

Vinner av Beste Ungdomsbedrift ble Evolant Ungdomsbedrift fra Romsdal vgs i Møre og Romsdal, som representerte Company of the year competition i Lille.


47950147322 d4fb9a5404 o

Norgesmesterskapet for Studentbedrifter
NM for Studentbedrifter 2019 ble avholdt i Næringslivets hus 27. og 28. mai. Arrangementet er en konkurranse der landets beste studentbedrifter konkurrerer, deler erfaringer og bygger nettverk. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte NM siste dag, og delte ut prisene i kategorien «Norges beste studentbedrift 2019». Vinneren av årets NM ble Artifish SB fra NTNU Ålesund, med en egenutviklet løsning skal de trene rensefisk til å spise mer lakselus. Se her for alle prisvinnere og begrunnelser. På NM deltok totalt 21 studentbedrifter, 19 forelesere og 43 jurymedlemmer.


EM for Studentbedrifter i Oslo
15 studentbedrifter fra hele Europa var samlet i Oslo til to dager med konkurranser og nettverksbygging. Lokalt samarbeid med Ferd, Nordea, Handelshøyskolen BI og Forskningsparken førte til at studenter, forelesere og gjester bygget nettverk, konkurrerte og opplevde Oslos innovasjonsmiljøer. Studentene konkurrerte i fem kategorier, og norske Artifish SB fra NTNU Ålesund vant både hovedprisen og Ferd-prisen. Prisutdelingen foregikk på ærverdige Villa Smedbråten, der sosiale entreprenører serverte fantastisk mat. Se rapport fra JA Europe Enterprise Challenge 2019.


A Arets entreprenorskapslaerere fra Tryggheim videregaaende skole i Rogaland article

Årets entreprenørskapslærere i samarbeid med Virke
Henrik Foss og Knut Handeland, lærere ved Tryggheim videregående skole i Rogaland, fikk hedersbetegnelsen Årets Entreprenørskapslærer 2019. Prisen deles ut årlig av Virke og Ungt Entreprenørskap. De to lærerne beskrives av juryen som prakteksempler på hvordan entreprenørskapslærere skal være: “Årets vinnere er lærere i fellesfagene på yrkesfag. De mener erfaringslæring bidrar til å gjøre de teoretiske fagene mer relevant for elevene". Elevene beskriver hver time med disse to lærerne som en festival, bokstavelig talt.


Smartingene 2019

Entreprenørskapskonkurransen Smart.
En gruppe innovative elever fra Østfold vil hjelpe folk til å bli mer miljøvennlige. Fordi mobilen er en stor del av folks hverdag valgte de en digital løsning som førte til seier i den nasjonale entreprenørskapskonkurransen Smart. Med Klimahjelperen, som er en app der brukerne skal spille og lese seg til kunnskap om hvordan vi skal ta vare på miljøet, gikk elevene fra Skjønhaug skole i Trøgstad helt til topps.


Skjermbilde 2020 03 16 kl 06 27 14

Gjør noe med det!
I januar 2019 signerte Ungt Entreprenørskap en ny avtale med Kavlifondet som gir prosjektet "Gjør noe med det!" to nye år. I løpet av de to første prosjektårene med Kavlifondet fikk 10 000 elever på ungdomsskolen jobbe med Elevbedrift som sosiale entreprenører. En utvidelse av prosjektsamarbeidet i to nye år gir 17 000 nye elever mulighet til å få erfaring med å kunne bidra positivt til samfunnsutviklingen gjennom å være sosiale entreprenører


Leder for en dag 2019

Leder for en dag
19. september fikk 22 av landets mest innovative og løsningsorienterte unge ledertalenter mulighet til å “skygge” hver sin toppleder fra næringsliv, politikk og akademia. Dette var elever og studenter som hadde utmerket seg i arbeidet med henholdsvis ungdomsbedrift eller studentbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap. Disse ungdommene har vist at de har evne til å tenke nytt og skape verdier, noe som er viktig både i offentlig og privat arbeidsliv. Gjennom Leder for en dag fikk de unge en smakebit på hva som kreves i arbeidslivet, og topplederne fikk nye impulser fra fremtidens arbeidstakere.


Styret i Ungt Entreprenørskap 2019

Styret for Ungt Entreprenørskap Norge har bestått av Maalfrid Brath (leder, ManpowerGroup), Christian Cramer (nestleder, NHO), Tone Allum (UE Telemark), Helge Leiro Baastad (Finans Norge), Ivar Horneland Kristensen (Virke), Kenneth Løvold (Visma), Tom Erik Myrland (Ferd), Erling Lien Barlindhaug/ Marianne Lindheim (KS), John Sætre (Nordea) samt møtende varamedlemmer Thom Jambak (Utdanningsforbundet) og Are Tomasgard (LO).Prosjekter og utvikling sammen med samarbeidspartnere

- Arrangert EM for studentbedrifter i samarbeid med JA Europe, Ferd, Nordea, Handelshøyskolen BI, Forskningsparken, Ruter og ManpowerGroup
- Årets entreprenørskapslærer 2019 i samarbeid med Virke: Henrik Foss og Knut Handeland, lærere ved Tryggheim videregående skole i Rogaland
- «Gjør noe med det» - sosialt entreprenørskap samarbeid med Kavlifondet i alle fylker
- Startet videreutvikling av Smart sammen med Atea
- Samarbeid med Storebrand om bærekraft i Ungdomsbedrift, kurs og innhold i UB-materiellet
- Grønt og Genialt! - bærekraftige elevbedrifter i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet
- Inngått avtale med to opplysningskontor om Sunn Ungdomsmat. Prosjektet skal fokusere på Sunn mat knyttet til oppstart av Elevbedrift
- Oppstart på prosjekt for 2020 med midler fra LMD med fokus på UB på restaurant og matfag og på naturbruk

Organisasjon og interne utviklingsprosjekter

- Hele organisasjonen møttes til nettverksmøte i Finnmark i august.
- Gjennomført regionaliseringsprosess
- Revidering av programmet Økonomi og karrierevalg
- Gjennomføring The Entrepreneurial Skills Pass blant UB-elever over hele landet
- Videreutvikling EB og UB-materiell - teknisk og innholdsmessig med forbedret ressurser til lærerne
- Plandokument for høyere utdanning utarbeidet

Faglig forankring

- Sendt innspill til Lied-utvalget om ny struktur og organisering av videregående opplæring.
- Sendt høringsinnspill på læreplanskisser for fag i ungdomsskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring.
- Sendt høringsinnspill på læreplanskisser for yrkesfag
- Kobling av innhold i overordnet del og læreplanmål til hvert program igangsatt

Politisk forankring

- Gitt innspill til ny regjeringsplattform
- Gitt innspill til ny langtidsplan for høyere utdanning, og deltatt i høringsrunde på Stortinget
- Sendt innspill til stortingsmelding om arbeidslivsrelevans I høyere utdanning

Forskning og rapporter: Impact Report: Making a Measurable Difference, JA WorldWide, 2019

Fagfornyelsen

I november 2019 publiserte Utdanningsdirektoratet nye læreplaner for grunnskolen og for gjennomgående fag i videregående skole. Ungt Entreprenørskap har fulgt arbeidet tett og gitt innspill i flere runder. Vi mener de nye læreplanene styrker mulighetene for entreprenørskap i skolen. Læreplanene gjelder fra høsten 2020. Ungt Entreprenørskap vil følge direktoratets arbeid med nye læreplaner for programfag i videregående opplæring tett også i 2020.


Økonomi

FINANSIERING

Ungt Entreprenørskap er finansiert av en rekke private og offentlige samarbeidspartnere og mottar også svært mange ulike prosjekttilskudd. Finansieringen skjer både nasjonalt og lokalt; en stor andel av de nasjonale midlene videreføres fra UE Norge til de 17 fylkesorganisasjonene i tillegg til at hver fylkesorganisasjon har en betydelig andel egenfinansiering. I 2019 hadde organisasjonen 32,1 prosent privat finansiering (etter eliminering av interne transaksjoner). Målet er å oppnå 40 prosent privat finansiering.

Skjermbilde 2020 03 13 kl 15 47 29

Interne transaksjoner er eliminert for å vise netto finansiering. Transaksjonene består av internfakturering og finansiering UE Norge mottar og videreformidler til fylkesorganisasjonene og UE Forlag AS.

KOSTNADER

Organisasjonen hadde i gjennomsnitt 90,5 årsverk fordelt på 109 tilsatte per 31.12.2019. UE Norge hadde 11 av disse årsverkene, de øvrige er ansatt i de 17 fylkesorganisasjonene med et gjennomsnitt på 4,9 årsverk i hver fylkesorganisasjon. Arrangementskostnader er hovedsakelig knyttet til Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter, Innovasjonscamper og Norgesmesterskap for Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter. I 2019 var også UE Norge vertskap for Europamesterskap for Studentbedrifter.

Skjermbilde 2020 03 13 kl 15 57 54

Interne transaksjoner er eliminert for å vise netto kostnader. Transaksjonene består av internfakturering og finansiering UE Norge mottar og videreformidler til fylkesorganisasjonene og UE Forlag AS.

ÅRSREGNSKAP FOR UNGT ENTREPRENØRSKAP NORGE kan lastes ned her.
REVISJONSBERETNING FOR UNGT ENTREPRENØRSKAP NORGE AS kan lastes ned her.