Refold EB fra Ramstad Ungdomsskole i Viken er landets beste grønne entreprenør – "Grønt og Genialt!"

Re Fold eb bilde av bedriften 1
Re Fold eb bilde av produktet 1

Sammen med Barne- og familiedepartemenetet og FN-sambandet kårer vi landets beste elevbedrift i kategorien Beste grønne entreprenør – "Grønt og Genialt". Gratulerer til Refold EB fra Ramstad Ungdomsskole i Viken med seieren.

Refold EB lager en kvadratisk tekstilbit som skal erstatte gavepapir ved å bruke ulike
bretteteknikker de viser på instagrammen sin. Den kan også brukes til andre ting for eksempel et handlenett ved å brette den på en annen måte. Produktet kommer i tre ulike størrelser og ulike farger.

1. plass: ReFold EB fra Ramstad ungdomsskole i Viken
2. plass: Miljøsmykker EB fra Brannfjell skole i Oslo
3. plass: Honeyscape fra Nordseter skole i Oslo

Hva har juryen sett etter?

I denne konkurransen vektlegges bærekraftig forbruk. Juryen ser på om tjenesten eller produktet er med på å redusere forbruk eller avfallsmengde, om det er nyskapende og om bedriften har kunnskaper om hvordan bedriften påvirker bærekraftig utvikling. Ungdommen er svært opptatt av å finne grønne løsninger, og med økt fokus i skolen på bærekraft er det svært mange Elevbedrifter som jobber godt med dette temaet.

FN-sambandet har vært jury for konkurransen. Juryleder Madeleine Solstad er spesielt imponert over kunnskapen om bærekraftsmålene og de bærekraftige valgene Elevbedriftene har gjort for å bidra til et mer bærekraftig samfunn til alle bedriftene som var nominert.

Prisen er et samarbeid med Barne- og familiedepartementet som støtter arbeidet til Ungt Entreprenørskap innen bærekraftig forbruk gjennom prosjektet Grønt og Genialt!

Juryens begrunnelse

1. plassen går til en engasjert gruppe elever som har laget produkter som direkte adresserer en av våre tids største utfordringer, nemlig forbruk. Måten de tenker om ansvarlig forbruk og produksjon gjennom gjenbruk og restmateriale viser en imponerende stor grad av kompetanse og forståelse av bærekraft-begrepet. De har laget et produkt som kan brukes på mange ulike måter, og tydelige instruksjonsvideoer som viser hvordan produktet kan brukes. De har gode håndtverksteknikker og viser samlet sett en stor grad av handlingskompetanse. De har laget en god pitch og de treffer veldig godt på alle konkurransens kriterier. Juryen har tro på at bedriften kan gjøre det godt også i fremtiden.

Vi gratulerer ReFold EB fra Ramstad ungdomsskole i Viken med 1. plassen!


2. plassen
går til en inspirerende gruppe elever som tar tak i en stor utfordring i dagens samfunn, nemlig avfall. Elevene viser solid kunnskap om bærekraft-begrepet og FNs bærekraftsmål. De engasjerer lokalsamfunnet i sin produktutvikling, og de treffer godt på flere av konkurransens kriterier. Juryen har tro på at bedriften kan gjøre det godt også i fremtiden. De ser nyskaping og løsninger der mange kan se søppel og begrensninger.

Vi gratulerer Miljøsmykker EB fra Brannfjell skole i Oslo med 2. plassen!


3. plassen
går til en gruppe miljøbevisste elever med et godt gjennomarbeidet produkt. De lager produktene selv og bruker restmaterialer fra lokalsamfunnet. De viser god kunnskap om bærekraft-begrepet. De har et godt samarbeid med lokalsamfunnet. Gjennom produktet sitt viser de at små tiltak også kan bidra til å endre verden. Juryen har tro på at bedriften kan gjøre det godt også i fremtiden.

Vi gratulerer Honeyscape fra Nordseter skole i Oslo med 3. plassen!

Les mer om FN-sambandet: https://www.fn.no/