Psykisk helse i skolen – forsterker arbeidet med ny partner

Ungt Entreprenørskap har signert en samarbeidsavtale med Gjensidige for å skape mer robust ungdom. Psykisk uhelse er et stort samfunnsproblem, og gjennom en avtale med Gjensidige skal Ungt Entreprenørskap og MOT jobbe sammen i skolen for bedre psykisk helse hos unge.

Bente Sverdrup og Grete Nykkelmo

Vi trenger mer robust ungdom

Ungt Entreprenørskap jobber i hele utdanningsløpet og har en viktig rolle i unges liv for å forebygge psykisk uhelse. Målet med samarbeidet er å bidra til økt livsmestring og forebygging av psykisk uhelse blant barn og unge.

Grete Ingeborg Nykkelmo er administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge. Hun er utrolig glad for å få Gjensidige med på laget.

– Hovedfokuset i samarbeidsavtalen er lagt på ungdomsskolen og vårt program Elevbedrift. Det er fordi elever på dette nivået er i en sårbar alder og veldig mottakelige for påvirkning. Gjennom å etablere elevbedrifter lærer elevene samarbeid, de lærer å verdsette andres kompetanse og bakgrunn, og de lærer å skape verdier både for seg selv og andre, sier Nykkelmo.

I programmet Elevbedrift får elevene selv velge forretningsidé og tema for arbeidet. De må jobbe tverrfaglig og ta initiativ og beslutninger i samarbeid med hverandre. De vil møte motgang og måtte ta vanskelige valg, noe som gir nyttig erfaring og kompetanse de unge vil få bruk for i arbeidslivet.

"Det å kunne bidra til mer selvtillit og selvinnsikt vil øke muligheten for at de gjør bevisste valg i fremtiden ut fra egen interesse, kompetanse og ferdigheter. På lang sikt tror vi at det vil bidra positivt inn på de unges psykiske helse, og vi gleder oss til også å samarbeide med MOT på dette området"
Grete Ingeborg Nykkelmo, Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge

Legger opp til et «trekantsamarbeid»

"Det er viktig å komme tidlig inn i de unges liv og gi de det de trenger for å håndtere livet på godt og vondt. Både Ungt Entreprenørskap og MOT har etablerte verktøy og metoder for å jobbe med livsmestring i skolen og i idretten, og ved å forsterke disse kan vi bidra til å øke kunnskapen om psykisk helse hos barn og unge, i tillegg til foreldre, lærere og trenere. Begge organisasjonene gjør et viktig og godt arbeid på hver sin kant, og nå legger Gjensidige også til rette for at de kobles sammen i et «trekantsamarbeid."
Bente Sverdrup, bærekraftsdirektør i Gjensidige.

Dette er første gang Ungt Entreprenørskap går inn i en slik avtale. Vi gleder oss til å samarbeide med MOT Norge med en felles innsats for unge og psykisk helse.

Profil Wenche

Også MOT er fornøyd med det nye samarbeidet. – Vi er svært takknemlige for samarbeidet med Gjensidige, og vi ser fram til å få Ungt Entreprenørskap med på laget. MOT Norge og UE har aktivitet på flere sammenfallende arenaer for ungdom. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med UE og styrke hverandres arbeid, sier Wenche Loktu Skauge, leder for kjerneaktivitet i MOT Norge

Her er MOT Norge sin sak om samarbeidet