Tre webinar for lærere på ungdomsskolen

Elevbedrift er en svært fleksibel metode, og ulike lærere knytter arbeidet opp mot ulike tema, ulike fag og organiserer arbeidet ulikt. Vi ønsker å vise hva Elevbedrift kan være, dele erfaringer fra lærere og vise hvilke læringsressurser vi har tilgjenelig.

Bærekraftig utvikling er svært sentralt i arbeidet med Elevbedrifter, i skolen og i samfunnet. Vi vil sammen med FN Sambandet gi en innføring i bærkraftig utvikling og vise eksempler på hvordan lærere og elever har fokusert på dette i arbeidet med Elevbedrift. Videre vil vi vise ulike ressuerser knyttet til ulike tema og fag. Spesielt aktuelt er Arbeidslivsfag, og vi setter opp eget webinar på dette tema.

Alle webinarene er gratis og uten påmleding.

Tirsdag 11. mai kl 14:00 Undervisning for bærekraftig utvikling i samarbeid med FN Sambandet


Tirsdag 18. mai kl 14:00 Hva er Elevbedrift og gjennomgang av lærerressurser.


Torsdag 20. mai kl 14:00 Elevbedrift som metode i arbeidslivfag

Pop-up Tranby Elevbedrift pusset opp kantina på skolen i Arbeidslivsfag

«Pop-Up Tranby