Webinar for EB- og UB-lærere: Undervisning for bærekraftig utvikling


Fagfornyelsen har satt bærekraft på dagsordenen i norsk skole. I dette webinaret ønsker FN Sambandet og Ungt Entreprenørskap å motivere, engasjere og ruste lærere til undervisning for bærekraftig utvikling.

Målgruppe for webinaret

Lærere i ungdomsskole og videregående opplæring (alle fag) som jobber med hhv. Elevbedrift og Ungdomsbedrift.

Dato/tid

Tirsdag 11. mai kl. 1400-1600.

Program

1400-1510: Foredrag ved FN Sambandet v/Frode Kristensen
1510-1520: Pause
1520-1600: Parallellsesjoner:
- Bærekraft og Elevbedrift i ungdomsskolen v/UE Helge Gjørven
- Bærekraft og Ungdomsbedrift i videregående opplæring v/UE Trine I. Haugaard

Baerekraftmal 4

I første del av webinaret gir FN Sambandet en innføring i FNs bærekraftsmål nummer 4 som handler om god utdanning, og delmål 4.7 som skal sikre at alle får en utdanning som fremmer bærekraftig utvikling. FN Sambandet jobber for at bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap blir innlemmet i undervisningen, og gjennom sitt kurs for lærere ønsker de å motivere, engasjere og ruste lærere til undervisning for bærekraftig utvikling i skolen.

I andre del av webinaret vil Ungt Entreprenørskap vise fram hvilke ressurser og muligheter lærere har for å jobbe med bærekraft i hhv. Elevbedrift og i Ungdomsbedrift, vise fram ulike eksempler og legge til rette for erfaringsutveksling mellom deltakere.

Hvordan delta?

Det er ingen påmelding til dette webinaret, men flott om du trykker "skal" på Facebook arrangementet.

Du deltar ved å klikke på denne lenken:

https://zoom.us/j/91073751521