Kommunalbanken er ny samarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap 

UE og KBN

Kommunalbanken (KBN) har inngått en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Sammen skal de rette oppmerksomheten mot sosialt entreprenørskap og bærekraft i ungdomsskolen gjennom programmet Elevbedrift.  

- Samarbeidet med Kommunalbanken vil gi elever i ungdomskolen mulighet til å være sosiale entreprenører gjennom å bruke Elevbedrift som metode. Det er viktig å gi unge mennesker erfaring med at de faktisk kan bidra til egen livssituasjon og samfunnet generelt. Dette gjør de gjennom å se muligheter og gjøre noe med utfordringer i eget lokalmiljø, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge. 

I tråd med nye læreplaner  

I de nye læreplanene for grunnutdanningen som ble innført sist høst vektlegges det at elever skal få erfaring med at de kan gjøre noe med utfordringer i egen livssituasjon, og dermed ta ansvar gjennom å engasjere seg i samfunnsutviklingen. Dette er særlig vektlagt gjennom de tre tverrfaglige temaene; Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring og Bærekraftig utvikling. Prosjektet som KBN og Ungt Entreprenørskap nå samarbeider om har fått navnet «Gjør noe med det», og elevene vil her jobbe i kreative prosesser med å kartlegge utfordringer, finne ideer til å løse disse og etablere en elevbedrift som faktisk gjør noe med det. 

- Det er sosial bærekraft som er i fokus i «Gjør noe med det!» og det er nettopp dette KBN brenner for. Dette forteller en entusiastisk Jannicke Trumpy Granquist, administrerende direktør i KBN. - Vi er svært imponert over entusiasmen og gløden Ungt Entreprenørskap har klart å skape over hele Norge. I prosjektet «Gjør noe med det!» skal elever på ungdomsskolen starte en bedrift med et sosialt formål. Det passer svært godt inn i vårt ønske om å jobbe og bidra mer til sosial bærekraft rundt omkring i Norge. Vi gleder oss til å gå i gang med dette samarbeidet og er spent på å se hva elevene kan få til, sier Granquist. 

I første omgang er det Møre og Romsdal, Nordland, Viken og Rogaland som skal jobbe med prosjektet, og etter hvert vil flere fylker komme med.  

KBN sin definisjon på sosial bærekraft:  

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. 

For oss som arbeidsgiver og innkjøper handler dette om å stille høye forventninger til etisk og bærekraftig atferd hos oss selv, våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Sosial bærekraft henger tett sammen med økonomisk og miljømessig bærekraft. Som finansinstitusjon arbeider vi med å sikre stabil og rimelig finansiering, synliggjøre og bidra til å redusere risiko og tilby lavere rente for klimariktige investeringer. Vi skal bidrar til at kommunene kan tilby sine innbyggere viktige velferdstilbud som reduserer forskjeller og gir større muligheter.