Årsmelding 2020

Maalfrid Brath

- Erfaringen man får gjennom deltakelse i et entreprenørskaps-program er uvurderlig, og den blir stadig viktigere. Den teknologiske utviklingen fører til en større grad av spesialisering i mange yrker. Jo mer spisset og spesialisert en jobb er, jo viktigere blir myke kompetanser som samarbeid, problemløsningsevne og kommunikasjon. Det er nettopp det elevene og studentene får trent seg på når de deltar i et av entreprenørskaps-programmene til Ungt Entreprenørskap. Fremover håper jeg mange flere vil få muligheten til å være med på disse programmene. Det er kompetanse som Norge trenger mye av fremover!

Maalfrid Brath - styreleder Ungt Entreprenørskap Norge


Innovatører trengs overalt!

Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (Ungt Entreprenørskap Norge / UE Norge) og 11 selvstendige fylkesorganisasjoner med egne årsmeldinger.