9. Jord-fjord-bord prisen

"Ungdomsbedrifter som jobber med forvaltning, foredling eller mattilberedning fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen."

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Hvordan har arbeidsprosessen fram mot ferdig vare eller tjeneste foregått og hvordan har elevene tatt hensyn til kvalitet og bærekraft?
  • Hvilket behov er det i markedet for varen/tjenesten i dag og i framtiden?
  • Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?
  • På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder?

I denne kategorien skal ungdomsbedriften sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider+forside) i PDF-format eller videopresentasjon(1 - 2 minutter) som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord prisen».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen.
  • Informasjon om kriteriene over.
  • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

PDF-filen/videopresentasjonen leveres navngitt ungdomsbedriftens navn og kategori, f.eks «Jordfjordbord_ TradisjonsbakstUB»