6. Bærekraftprisen

"Har DIN ungdomsbedrift jobbet med sosiale eller miljømessige utfordringer? Da bør dere delta i denne kategorien! Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift som løser en eller flere bærekraftutfordringer."
UE Nordland

Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere bærekraftsutfordringer.


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?
 • Hvilket behov er det i markedet for varen/tjenesten?
 • Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer eller tjenester i samme marked?
 • Hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?
 • Hvor stor påvirkning tror dere ungdomsbedriften deres kan ha (eks. hvor mange personer og/eller hvilke næringer vil få nytte av varen eller tjenesten)?
 • Hvilke av FNs bærekraftmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?

FN sambandet Alle SDG farger
FNs 17 bærekraftmål ligger som grunnlag ved utvikling av materiell innen bærekraft knyttet til våre programmer.

I denne kategorien skal bedriften sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider+ forside) i PDF-format som inneholder:

 • Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

PDF-filen leveres navngitt ungdomsbedriftens navn og kategori, f.eks «Bærekraftsprisen_ EASYCOW_UB»