12. Innovasjonsprisen

"I denne konkurransen blir innovative produkter (varer og tjenester) belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår. Innovasjon er ikke alltid å finne opp noe helt nytt – det kan også være å sette ting sammen på en ny måte, eller sette sitt unike preg på et varen/tjenesten!"

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • På hvilken måte er ungdomsbedriftens vare eller tjeneste innovativ?

  • Hvordan kan dere bevise at kundene har behov for varen eller tjenesten? 
  • Hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?

  • På hvilken måte har varen eller tjenesten kommet til praktisk bruk?  (Elevene må vise at varen/tjenesten enten er lansert i markedet eller at de har utviklet en fungerende prototyp/pilot som er testet* ut.)
  • Hvordan vil varen/tjenesten skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?

*Testing kan innebære:

a) at varen/tjenestens funksjonalitet er utprøvd/fungerer, og/eller

b) at det er dokumentert at varen/tjenesten oppfyller brukerens behov eller løser et problem og/eller

c) at kundens betalingsvillighet er kartlagt


Ungdomsedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen: «Innovasjonsprisen».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og e-post.
  • Kort beskrivelse av produktet og informasjon om punktene/kriteriene over.
  • Skisse eller bilde av produktet.

PDF-filen leveres navngitt ungdomsbedriftens navn og kategori, f.eks «Innovasjonsprisen_BYOU_UB»