Tilbud skoleåret 2021/2022 Møre og Romsdal

Høsten 2021 håper vi at det meste er tilbake til normalen. Behovet for å kjenne på skaperglede, samarbeid og å finne kreative løsninger gjør entreprenørskap i utdanning mer aktuelt enn noensinne. Vi i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal står klare til å hjelpe skolene med dette, og å være en brobygger mellom skole og arbeidsliv. Sammen skaper vi fremtidens næringsliv.

Dette tilbyr vi i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal skoleåret 2021/2022. Trykk på hvert enkelt program for å lese mer om programmet.

Prog b skole

Barnetrinn:
Våre familier


Vårt lokalsamfunn


SMART
. Vi har både SMARTavfall, i samarbeid med ReMidt (Nordmøre) og TrafikkSMART i samarbeid med Trygg Trafikk (Romsdalen). I tillegg tilbyr vi både hverdagsSMART, gjenbruksSMART og Detektiv for jordkloden.

Prog uskole

Ungdomstrinn:

Elevbedrift. Vi deltar i prosjektet “Gjør noe med det”, hvor vi fokuserer på sosialt entreprenørskap.

Økonomi og karrierevalg. Tilbys alle elever i hele fylket.

Innovasjonscamp. Arrangeres i samarbeid med den enkelte kommune.

Jobbskygging

Videregående skole:
Ungdomsbedrift.
I år tilbyr vi en ny og forbedret kurspakke for UB-elever. Les mer om dette her: Ungdomsbedrift 2021/2022 Møre og Romsdal

Sjef i eget liv
. Tilbys alle elever i hele fylket.

Innovasjonscamp.
Arrangeres på forespørsel fra den enkelte skole.

Høyere utdanning:
Innovasjonscamp
. Arrangeres på forespørsel.

Studentbedrift.


Viktige datoer:
Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift: 16. mars 2022
Fylkesmesterskap Studentbedrift: 27. april 2022


Vi i UE Møre og Romsdal er her for å hjelpe deg, og vil gjerne skape mer entreprenørskapsaktivitet sammen med deg!

Klikk deg inn på de aktuelle linkene over for å lese mer, og ta kontakt med oss for å booke tid for din klasse/skole på mr@ue.no.

UEM Rteam