Kurstilbud Ungdomsbedrifter 2021/2022 Møre og Romsdal

Vi har i år gleden av å tilby et nytt og forbedret kurstilbud til ungdomsbedrifter.

Vi gleder oss spesielt til å kunne tilby kurset "bærekraftig bedrift", i samarbeid med Framtidslaben og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Her finner dere påmeldingsskjema for å booke de ulike kursene til deres skole/klasse:

Påmeldingsskjema


1

Bærekraftig Bedrift i samarbeid med MRFK og Framtidslaben

Nytt av året er kurspakken Bærekraftig Bedrift. Ved å delta vil elevene få kompetanse om bærekraft og bærekraftig forretningsutvikling. Kurspakken består av flere deler og strekker seg over hele UB-året.

Oppstart (september/ oktober)

Del 1
: Digitalt- tilpasset to skoletimer: Om bærekraft og bærekraftsmålene:
Målet med denne delen er å gi elevene en generell innføring i, og forståelse for FNs bærekraftsmål – hva er de, hvorfor har vi de, hvordan forholder Norge seg til dem.

Del 2:
Digitalt- tilpasset to skoletimer: Bærekraft i Møre og Romsdal
Målet med denne delen er å gi elevene en innføring i hvordan vi jobber med bærekraft i Møre og Romsdal og hvilke utfordringer vi har her.

Del 3:
Fysisk. UE og relevante samarbeidspartnere kommer til skolen: Ideprosess- forretningsidéer knytta til bærekraftmål og KPI-analysen
Målet med denne delen er å gi elevene muligheten til å jobbe i dybden med KPI-kartlegginga enten for sin egen kommune eller fylkesrapporten som helhet og utvikle mulige forretningsidéer. Får tilbakemelding fra veileder som de jobber videre med fram til nest bærekraftøkt (I søkelyset-Bærekraft)

I søkelyset
(november)
«I søkelyset» er en arena hvor ungdomsbedriftene og veiledere kan møtes og formålet er at ungdomsbedriftene skal få tilbakemeldinger på hvor bærekraftig egen idé og forretningsmodell er. Veilederne hjelper elevene til å se bærekraftige alternativer elevene kan ta med seg videre i sin prosess. Opplegget er digitalt.


Markedsføring i samarbeid med TIBE

Innføring i grunnleggende markedsføring.

Hvem er kundegruppen til ditt produkt/ din tjeneste, og hvordan kommuniserer du med dem?


Regnskapskurs i samarbeid med Visma

Fra høsten tilbyr vi et digitalt økonomi- og regnskapskurs i regi av Visma. Kurset legges opp med ulike moduler. Noen av modulene er rettet mot alle elevene som deltar i Ungdomsbedrift og handler om generell økonomiforståelse og rutiner for god økonomikontroll, og noen av modulene er rettet kun mot økonomiansvarlig og handler om å forstå og å føre et regnskap. Modulene kan gjennomføres når som helst i løpet av skoleåret avhengig av hvor elevene er i UB-prosessen.


IA/ HR i samarbeid med NAV

Kurset er digitalt og går over ca to skoletimer. De vil være mulig å chatte med NAV i løpet av kurset.

Elevene får en innføring i IA- avtalen, og hovedfokus er hvordan Ungdomsbedriften kan få til et godt arbeidsmiljø og hvordan de kan følge opp eventuelle sykefravær.

Kurset legges opp med korte innlegg fra NAV, med refleksjonsoppgaver/ gruppeoppgaver til elevene mellom innleggene.


Kick off - innføring i hvordan drive ungdomsbedrift

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal kan komme til den enkelte skole og kjøre et oppstartsopplegg for å kick starte ungdomsbedriftsåret


Registreringshjelp

Ungt Entreprenørskap tilbyr digital registreringshjelp til den enkelte skole/klasse


Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift 16.mars 2022

Dette skoleåret blir FM UB både digital og fysisk, med digital juryering og en fysisk messe. Under planlegging.


Ta kontakt med rådgiver Nina Moe nina.moe@ue.no for mer informasjon og spørsmål.

Ziggi UE IMG1178 1 1 WEB