Smart

4.-7. trinn

I SMART lar vi elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. Slik trenes elevene selv i å formulere spørsmål, søke svar og sette ord på egen læring. Trening av digitale ferdigheter gis plass der teknologien forsterker selve læreprosessen. Vi viser deg hvordan kreativitet utvikles gjennom en prosess og hvordan du som lærer fasiliteter dette. Programmet er tverrfaglig og går over tre dager. Det avsluttes med en utstilling eller skolemesse.

Unge Smartinger Skadestopper 002
"Elevene lærer å se muligheter, ikke begrensinger og de får verdifull erfaring med samarbeid og gruppedynamikk"
Trude Karlsen, lærer Akershus

Forankret i læreplanverket

Smart er forankret i overordnet del av læreplanverket og dekker flere kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag samt kunst og håndverk. Oppgavene gir elevene stort rom til å reflektere over egen læring, samt å utforske og drøfte bærekraftige løsninger på nye og eksisterende problemer. Slik legger Smart godt til rette for dybdelæring.

Ønsker du å vite mer om Smart?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Programforespørsel