Innovasjonscamp

Alle nivå

Innovasjonscamp er et program med fokus på kreativitet, skaperglede og nyskaping. Det benyttes ofte i oppstartsfasen av en Elevbedrift, Ungdomsbedrift, eller Studentbedrift.

Bilde Innovasjonscamp NIC dag2 0524
Løsningsorientert gruppearbeid under veiledning av oppdragsgiver og Ungt Entreprenørskap. Foto: Sanne Skjørland

I programmet får elevene eller studentene et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.


Les mer om:

Innovasjonscamp på ungdomstrinnet

Innovasjonscamp i videregående skole

Innovasjonscamp i høyere utdanning

Oppdragsgiver for Innovasjonscamp

Skolen trenger din kompetanse! Innovasjonscamp er et av UEs programmer som er helt avhengig av samarbeid med lokalt arbeids – og næringsliv for å kunne bli gjennomført på en god måte. Sammen med oss kan du være med å gi flere elever mulighet til god og fremtidsrettet læring.

40938224470 05cd507076 k
Representant for oppdragsgiver i dialog med elevgruppe.

Når utdanning og arbeidsliv samarbeider godt skapes utmerkede læringsarenaer og nyttige læringssituasjoner for elevene. Det er viktig at representanter fra samfunnet utenfor skolen engasjerer seg for å formidle kunnskaper og dele erfaringer fra et arbeidsliv som er i stadig endring.

Ønsker du å vite mer om Innovasjonscamp?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Programforespørsel