Våre familier

1.-2. trinn
Bybilde m farger

Hvorfor har man en jobb og hva man gjør for å få et yrke? Hva er en familie og hva gjør medlemmene i familien? Gjennom lek og meningsfylt læring får barna erfare at familiene må ta valg og se nødvendigheten av prioriteringer. De får prøve seg som ”innkjøpere” og må reflektere rundt hvordan man bruker pengene man tjener. Programmet passer både for de eldste barna i barnehagen og de yngste i grunnskolen.

"Et virkelighetsnært undervisningsopplegg som det er lett for elevene å relatere seg til"
Lærer Bergen

Forankring i læreplanverket

Våre familier er forankret i overordnet del av læreplanverket og dekker flere kompetansemål i norsk, samfunnsfag og matematikk. Gjennom lek stimulerer programmet til kreativ og meningsfylt læring. Samtaler om vennskap og tilhørighet og hva det vil det si å være med å delta og påvirke bidrar til identitetsutvikling og forståelse av det fellesskapet vi inngår i. Dette er sentrale ferdigheter som er omtalt i de tverrfaglige temaene i Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Ønsker du å vite mer om Våre familier?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Programforespørsel