Ungdomsbedrift

Videregående skole

I Ungdomsbedrift får elever i videregående opplæring erfaring med å etablere, drive og avvikle sine egne ungdomsbedrifter gjennom ett skoleår. Ungdomsbedrift drives kun innenfor skolen og i samarbeid med lærer. Hvert år gjennomfører 12.000 elever Ungdomsbedrift. Dette utgjør 20 prosent av alle elever i videregående opplæring.

Laererundersokelse

Elevmedvirkning

Elevene skal selv være aktivt medvirkende og ta ansvar for å drive arbeidet framover med veiledning fra lærer. Praktiske gjøremål danner utgangspunkt når elevene skal ta valg og utforme løsninger. De må søke kunnskap og forståelse i teorien, hos lærer, hos mentor og i arbeids- og næringslivet. Det å "prøve og feile", lære av egne erfaringer og reflektere er sentralt i læringsprosessen.

Forankring i læreplanverket

Ungdomsbedrift er forankret i Overordnet del av læreplanverket, i fellesfag og i mange programfag. Elevene bruker det de lærer i fagene mens de løser arbeidsoppgaver i ungdomsbedriften. Norsk og matematikk har en naturlig plass når de jobber med å beskrive forretningsideen, når de skal presentere bedriften for andre, og når de utformer markedsføringsmateriell, budsjett og regnskap.

Samfunnsfag, naturfag og geografi er selvsagte fag når elevene utarbeider bærekraftige løsninger og gjør undersøkelser, beregninger og vurderinger i sine ungdomsbedrifter. Elevene erfarer at fagene får en praktisk relevans. De ser sammenhenger mellom fag, og får erfaring med å bruke faglige kunnskaper og ferdigheter i nye og ukjente sammenhenger.

Kompetanser for fremtiden

Gjennom å jobbe med Ungdomsbedrift bygger elevene kompetanser som er etterspurt av arbeids- og næringsliv. De utvikler kompetanser som kreativitet, å ta initiativ, å ta ansvar, å samarbeide, å løse problemer og å omsetter ideer til handling (gjennomføringsevne).


Ressurser for elever og lærere

Elever og lærere har tilgang til rammeverk, veiledninger, maler, filmer, eksempler og bilder som skal inspirere og legge til rette for en god gjennomføring av programmet på www.ungdomsbedrift.no

Retningslinjer for gjennomføring av UngdomsbedriftØnsker du å vite mer om Ungdomsbedrift?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Programforespørsel