Økonomi og karrierevalg

10. trinn
Okbilde

Økonomi og karrierevalg er et program som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi. Programmet gjennomføres i samarbeid med det lokale arbeids- og næringslivet.

"Når unge kommer økonomisk skjevt ut i tidlig alder, kan det gi negative følger for dem langt inn i voksenlivet"
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge

Forankret i læreplanverket

Økonomi og karrierevalg er forankret i overordnet del av læreplanverket og dekker kompetansemål i Utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk samt det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring. Oppgavene gir elevene stort rom til å reflektere over egen læring, alene og sammen med andre, samt å utforske og drøfte konsekvensene av valg.

Ønsker du å vite mer om Økonomi og karrierevalg?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Programforespørsel