Studentbedrift

Høyere utdanning

Hva er studentbedrift?

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studentene kunnskap og ferdigheter i bedriftsetablering, og bidrar til økt arbeidsrelevans i høyere utdanning. Gjennom oppstart, drift og avvikling av egen bedrift, får studentene arbeidsrelevant praksis og en arena for å bygge nettverk og kompetanse som er etterspurt av arbeidslivet: samarbeidsevne, innovasjon, gjennomføringsevne og ansvar.

Studentbedriften registreres som en egen juridisk enhet i Brønnøysundregistrene, og innen 12 måneder må den avvikles med årsrapporten sendt til Ungt Entreprenørskap.


47943499766 d1f5815f09 k 1
NM for studentbedrifter er et høydepunkt i løpet av året med Studentbedrift.

Entreprenørskap i praksis

Å starte egen bedrift bidrar til læring for et arbeidsliv i rask endring, og studentene blir omstillingsdyktige gjennom å jobbe med sin egen ide og erfaring med å skape arbeidsplasser. De blir i stand til å delta i og bidra til å utvikle fremtidens arbeidsliv. Studentene har tilgang til en nettside med materiell samlet i en trinnvis prosess, inkludert nyttige maler og lenker til relevante webinarer for kompetansebygging.

"Da vi startet med studentbedrift var vi helt «grønn» på det å starte og drifte egen bedrift.Det ble gitt fritt spillerom med svært få føringer på hvordan vi skulle gjennomføre dette og for vår del fungerte det utmerket."
Per Egil Ekroll, Indago SB, USN

©Ungt Entreprenørskap 2023

Ønsker du å vite mer om Studentbedrift?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Programforespørsel