Studentbedrift

Høyere utdanning

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse om bedriftsetablering gjennom oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Programmet kan også tilpasses til å fokusere på kun enkelte faser eller områder som bidrar til å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter.

Les mer om Ungt Entreprenørskap sin rolle i høyere utdanning.

47943499766 d1f5815f09 k 1
NM for studentbedrifter er et høydepunkt i løpet av året med Studentbedrift.

Hva er studentbedrift?
Studentbedrift er både et pedagogisk program, og en egen organisasjonsform, som gir studenter muligheten til å lære om bedriftsetablering, fra oppstart til drift og avvikling . Programmet planlegges og gjennomføres i samarbeid med universiteter, høyskoler og fagskoler som en del av studentenes studieprogram. Varigheten varierer, og kan tilpasses med tanke på studieplaner, lokale rammebetingelser og faglige krav.

Programmet bidrar til å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter, og er en veldig god utgangspunkt for å få mer arbeidslivsrelevans i studiene. Hver Studentbedrift knytter til seg en veileder ved studiestedet, samt en dedikert mentor med relevant erfaring fra arbeids- og næringslivet som bidrar med veiledning, innspill og faglig hjelp.

Studentene får mulighet til å delta i konkurranser og mesterskap på fylkes-, nasjonalt- og internasjonalt nivå, hvor de bygger nettverk med framtidige arbeidsgivere. Ungt Entreprenørskap er en del av et internasjonalt nettverk, Junior Achievement Europe/Worldwide, som gir spennende muligheter til internasjonalt samarbeid.

Entreprenørskap i praksis
Å drive egen studentbedrift gjør at studentene bruker teoretisk kunnskap i praksis samt se hvordan markedet responderer på deres forretningsidé. En studentbedrift registreres i Brønnøysundregistrene som egen juridisk enhet mot en avgift på 500 kr. Innen 12 måneder må studentbedriften avvikles og årsrapport sendes til Ungt Entreprenørskap.Studentene får tilgang til læremateriell samlet på en egen nettside, som samler hele prosessen gjennom trinnvis informasjon, nyttige maler og lenker til relevant stoff.

Utover Studentbedrift tilbyr Ungt Entreprenørskap skreddersydde programmer for innovative, student-aktive, og arbeidsrelevante prosesser, blant annet idéverkstedet Innovasjonscamp og Leder for en dag hvor utvalgte studenter får følge en toppleder gjennom en arbeidsdag. UE er i tillegg involvert i lærerutdanningene og gir tilbud om kurs og programmer for å styrke pedagogisk entreprenørskap.

Hvilken relevans og verdi har bruken av studentbedrift i et studieprogram?
Ungt Entreprenørskap leverer et rammeverk og innhold som skal bidra til kvalitet i etablering, drift og avvikling av studentbedrifter som en del av et utdanningsprogram. Les mer om hvordan de benytter Studentbedrift i bachelorprogram ved NTNU Ålesund.

Hva betyr studentbedrift for studentenes læring og inntreden i arbeidslivet?
Linda Skjelbred etablerte Studentbedriften Necesse SB sammen med noen andre studenter ved USN. Les om hva Lindas erfaringer med Studentbedrift og hva det har betydd for henne.

Kan studentbedrifter bli mer enn bare en god læringsarena?
"Da vi startet med studentbedrift var vi helt «grønn» på det å starte og drifte egen bedrift", sier Per Egil Ekroll. Les mer om hva Per Egil lærte i arbeidet med Studentbedrift, og hvilke muligheter det har gitt ham i hans videre karriere.


©Ungt Entreprenørskap 2019
Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Studentbedrift er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap. Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.


Relatert

Mihaela
Mihaela Tabacaru
Koordinator Høyere utdanning

Ønsker du å vite mer om Studentbedrift?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.