Sjef i eget liv!

Videregående skole
Mote 2

Sjef i eget liv! gir elevene grunnleggende økonomikunnskaper. Elevene får sette opp sine egne personlige budsjetter i en simulator hvor målet er at de skal kjøpe egen bolig. De starter med å velge utdanning og yrke. Underveis må de ta bevisste valg om forbruk og lån, og reflektere over verdien av langsiktig sparing. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig er oppnåelig.

"Sjef i eget liv! forbereder elevene på hvordan de bør forvalte økonomien for å nå målene sine, og de blir bevisstgjort på hvordan evner og interesser kan brukes til det beste for seg selv og samfunnet."
Silje Ervik Tafjord, autorisert finansiell rådgiver, Sparebanken Møre

Forankring i læreplanverket

Sjef i eget liv! er forankret i Overordnet del av læreplanverket og i matematikk og samfunnsfag, samt i det tverrfaglige temaet "folkehelse og livsmestring".

Retningslinjer for gjennomføring av Sjef i eget liv!

Programmet gjennomføres av lærer og en ekstern veileder, og tar tre timer.

Ønsker du å vite mer om Sjef i eget liv!?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

[Automatisk] Programforespørsel