Jobbskygging

8.-10. trinn

Usikker på utdanningsvalg? Bli kjent med et yrke ved å være med noen på jobben deres!

Jobbskygging1

Karrierevalg og livsmesting - bli kjent med et yrke
I programmet Jobbskygging blir elevene kjent med et yrke ved å være med noen på jobben deres. Gjennom gode forberedelser, møter med arbeidslivet og rom for refleksjon i etterkant får elevene økt kompetanse og mulighet til å gjøre reflekterte valg for egen framtid.

Egne øvelser for hvert trinn

Det er laget egne øvelser og aktiviteter for hvert trinn på i ungdomsskolen som gradvis gjør elevene mer bevisst på valg de gjør etter 10.trinn.

  • På 8. trinn velger elevene en de kjenner som de følger en arbeidsdag.
  • På 9. trinn velger eleven et yrke de er interessert i, og følger en arbeidstager gjennom en arbeidsdag.
  • På 10. trinn velger elevene utdanningsprogram på videregående skole de vil utforske, og følger en elev gjennom en skoledag.


Forankring i læreplanverket
Jobbskygging er forankret i overordnet del av læreplanverket. Vi dekker deler av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, samt kompetansemål knyttet til karrierekompetanse.

Ønsker du å vite mer om Jobbskygging?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Programforespørsel