Vårt lokalsamfunn

4.-5. trinn

Hvorfor betaler vi egentlig skatt, og hva brukes pengene til? Hva er velferd? Hva betyr det egentlig at vi har et demokrati? Dette er temaer som kan være ganske vanskelige – og kanskje litt kjedelige? Vårt lokalsamfunn er et program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. Vårt lokalsamfunn utføres av en lærer og en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv. Programmet er rettet mot 4.-5. trinn og består av fire arbeidsøkter. Programmet er tilgjengelig på samisk.

"Demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse av de utfordringene som ligger i å leve sammen i et fellesskap og at alle har samme rett og mulighet til å delta i utformingen av samfunnet. Her lærer elevene dette på en praktisk måte."
Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge

Nå går selveste skattedirektøren ut og krever inn skatt av skoleelever! Se den oppsiktsvekkende reportasjen her


Forankring i læreplanverket

Elevene får innsikt i hvordan vi utvikler identitet og tilhørighet og hvorfor mennesker søker sammen i samfunn. I autentiske læringssituasjoner utvikles kunnskaper og ferdigheter i de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Vi dekker også flere kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag samt kunst og håndverk.


Ønsker du å vite mer om Vårt lokalsamfunn?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Programforespørsel