Skoleåret 21/22 er i gang for fullt!

Forrige uke gjennomførte hele 700 elever og studenter Innovasjonscamp, med masse skaperglede, innovasjon og bærekraft i fokus. Denne uken har vi allerede hatt gjennomføringer av Kick off for ungdomsbedrifter, Vårt lokalsamfunn og innovasjonscamp for vgs.

Vi i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal står klare til å bidra for å hjelpe skoler og å være en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

Under kan du se hva vi tilbyr dette skoleåret - og finne skjema for bestilling av materiell og gjennomføring. Vi gleder oss til å høre fra dere!


Barnetrinn:
Våre familier: Hvordan fungerer familien og hvordan kan hver enkelt være med å bidra? De yngste skoleelevene får lære hvorfor familier må ta valg og prioritere. Bestill her: Bestillingsskjema

Vårt lokalsamfunn: Her lar vi elevene på en enkel måte gjøre seg kjent med samfunnet rundt seg; yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De får teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd og samspillet mellom privat og offentlig aktivitet. Gjennomføres i samarbeid med veileder fra lokalsamfunnet. Bestill materiell her: Bestillingsskjema

SMART. Vi har både SMARTavfall, i samarbeid med ReMidt (Nordmøre) og TrafikkSMART i samarbeid med Trygg Trafikk (Romsdalen). I tillegg tilbyr vi både hverdagsSMART, gjenbruksSMART og Detektiv for jordkloden. Bestill gjennomføring her: Bestillingsskjema

I Lærerportalen kan du lese mer om SMART og se eksempler på øvelser og program. Registrer deg i Portalen her.


Ungdomstrinn:

Elevbedrift. Vi deltar i prosjektet “Gjør noe med det”, hvor vi fokuserer på sosialt entreprenørskap. Les mer her. Bestill gjennomføring eller mer informasjon her: Bestillingsskjema. Registrer deg i Lærerportalen for å se hva som finnes av lærerressurser her.

Økonomi og karrierevalg. Tilbys alle elever i hele fylket. Bestill gjennomføring her: Bestilling ØK


Innovasjonscamp. Elevene får et reelt oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene foran en jury. Innovasjonscamp er et fantastisk program for kreativitet og skaperglede. Arrangeres i samarbeid med den enkelte kommune.

Jobbskygging: Ungt Entreprenørskap har et pedagogisk program som kan brukes i Utdanningsvalg på 8.-10. trinn


Videregående skole:
Ungdomsbedrift. I år tilbyr vi en ny og forbedret kurspakke for UB-elever. Les mer om dette og bestill her: Ungdomsbedrift 2021/2022 Møre og Romsdal

Sjef i eget liv. Tilbys alle elever i hele fylket. Bestill gjennomføring her: Bestilling SJEF

Innovasjonscamp. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Arrangeres på forespørsel fra den enkelte skole.


Høyere utdanning:
Innovasjonscamp. Et program hvor studentene får trene kreativitet, skaperglede og nyskaping gjennom arbeid med et oppdrag fra arbeids- eller næringsliv. Arrangeres på forespørsel.

Studentbedrift. Et program hvor studentene får mulighet til å starte, drive og avvikle sin egen bedrift som en del av utdanningen


Viktige datoer:
Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift: 16. mars 2022
Fylkesmesterskap Studentbedrift: 27. april 2022


Klikk deg inn på de aktuelle linkene over for å lese mer, og for å bestille materiell og gjennomføringer.

Ta gjerne kontakt på mr@ue.no om du har spørsmål.

Hilsen Inger Synnøve, Jan Gunnar, Ane Marte, Nina, Lovise og Lars Øyvind

Ziggi UE IMG1334 1 1 WEB