Årsmelding

Maalfrid Brath

- Lite gir meg mer energi enn å snakke med unge entreprenører under arrangementene til Ungt Entreprenørskap. Den energien, innovasjonsgleden og skaperkraften som blir vist, imponerer og inspirerer meg. Den gir meg tro på fremtiden! Den kompetansen deltakerne tilegner seg, er svært relevante når de skal ut i arbeidslivet.

Maalfrid Brath - styreleder Ungt Entreprenørskap Norge


- Vekst med kvalitet

Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (Ungt Entreprenørskap Norge / UE Norge) og 12 selvstendige fylkesorganisasjoner med egne årsmeldinger.