Årsmelding: Rogaland

Endringen i skolen er godt nytt for næringslivet.

Det jobbes med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring. De nye læreplanene skal tas i bruk fra skolestart i 2020. Det bør næringslivet være opptatt av. Årsaken til endringen er ifølge Utdanningsdirektoratet at «Det elevene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.»
Eller sagt på en annen måte: skolen må produsere gode problemløsere som kan ta fatt på de utfordringene vi står ovenfor, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Entreprenørskap og fagfornyelsen

Ungt Entreprenørskap sine undervisningsprogrammer bygger på verdiskapning, erfaringslæring, kreativitet, samarbeid og tverrfaglighet. I våre program får elevene stå i problemløsing over tid. De tar tak i utfordringer de ser rundt seg og må se etter muligheter for å komme opp med gode ideer som kan skape verdi for andre. De tar ansvar og initiativ for å sette ideene ut i livet og de får trening i å ta kontakt med andre, utenfor skolen, for å få ting til å skje. Dette gir praktiske og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt i skolehverdagen. Ikke minst er det erfaringer som kommer godt med når de skal ut i arbeidslivet.

Rogaland tar sats
Våre program har vært tilgjengelig for skoler i Rogaland i mer enn 20 år. Mange skoler har vært med, men de siste 10 årene har ikke aktiviteten økt i særlig grad. Det var helt til fagfornyelsen kom på banen. Nå opplever vi at skoleeiere over hele fylket er interessert i hva vi kan bidra med for at de skal kunne oppfylle de kravene som ligger i fagfornyelsen.

Først ute var Rogaland Fylkeskommune som sammen med oss i 2018 utarbeidet «Veikart for entreprenørskap i den videregående opplæringen». 2019 ble det året hvor effekten av veikartet virkelig har kommet til uttrykk! Antall elever som driver ungdomsbedrift har doblet seg på to år. Nesten 1.100 elever etablerer, driver og avvikler egen bedrift som en del av undervisningen det ene året på videregående.

Progresjon er viktig!
Som alt annet kan entreprenørskap trenes på. Derfor er det utrolig viktig at barna våre møter entreprenørskap gjennom hele skoleløpet: grunnlaget vi gir dem på barne- og ungdomskolen kommer godt med når de skal ta fatt på videregående. Da er det ekstra gledelig at også kommunene i Rogaland tar sats på entreprenørskapsarbeidet i grunnskolen og ønsker å inngå samarbeidsavtaler med oss. Det gir dem mulighet til å møte verdigrunnlaget i fagfornyelsen som blant annet skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang og hvor ideer kan omsettes til handling. I løpet av 2020 vil alle kommunene i fylket ha fått tilbud om å inngå samarbeidsavtale med oss som sikrer langsiktig og forutsigbar aktivitet for elever og lærere. Vi håper og tror de fleste vil takke ja innen 2021.

Opptatt av business og bærekraft!

Vi har de siste årene gitt elevene innføring i FNs Bærekraftsmål som en del av introduksjonen til det å drive bedrift. Vi opplever at de tar dette på største alvor! De ønsker å tilby produkter og tjenester som er en del av løsningen, ikke en del av problemet. Det at de jobber bevisst med bærekraft både med tanke på miljø, mennesker og profitt gir dem svært relevant kompetanse som de tar med seg inn i de bedriftene de ønsker å jobbe for i framtiden. Kompetanse på bærekraft, sammen med forretningsforståelse, er et enormt godt utgangspunkt den dagen de skal tre inn i arbeidslivet.

Godt nytt for næringslivet

Bærekraftskompetanse er godt nytt for næringslivet. Men elevene får også gjennom våre programmer øvd seg på egenskaper som er avgjørende for å ta fatt på framtidens utfordringer: Problemløsning, gjennomføringsevne, kreativitet og samarbeid. Det er ikke lenge til disse ungdommene skal inn i etablerte bedrifter og organisasjoner i Rogaland. De har skrevet forretningsplaner, laget prototyper, regnet på marginer, hentet inn finansiering, solgt til kunder, forholdt seg til leverandører, håndtert konflikter, gått på trynet og feiret milepæler. Alt dette tar de med seg inn i arbeidslivet, det er GULL verdt for dere som skal ta imot dem!

Dessuten: det er 50% større sjanse for at du starter din egen virksomhet i voksen alder dersom du har drevet Ungdomsbedrift på videregående. Det betyr flere, nye arbeidsplasser i framtiden.

Samhandling er avgjørende

Vi hører stadig at samhandling blir avgjørende for å nå klimamålene innen 2030. Samhandling internt i organisasjoner og på tvers av bransjer. Det å samhandle er vanskelig. Særlig hvis man ikke er så vant til å se ut over sin egen sfære. Det handler dessuten om mer enn å bare bli enige om en veg videre: man skal sette i verk, få noe til å skje, sammen med andre. Det kan bety at man må legge til side noe av sitt eget for å oppnå et mål som flere kan stille seg bak. Vi gleder oss over at flere elever nå får mulighet til å trene på dette i løpet av skolegangen. Vårt mål er at alle barn, i alle kommuner i Rogaland, får denne muligheten. Og at de, uansett hvilken videregående skole de velger å gå på, vil kunne videreutvikle denne egenskapen der.

For å få det til kreves samhandling mellom Ungt Entreprenørskap, skolen og næringslivet. Vi er godt i gang med langsiktig forankring i skolen og vi har gode samarbeidspartnere i arbeids- og næringsliv som i flere år har jobbet sammen med oss. Vi skylder lærere og samarbeidspartnere en stor takk for at de skaper motiverende og gode skolehverdager i dag samtidig som de bygger viktig kompetanse for framtiden!

Årets høydepunkter i 2019:

Eldregnisten4 3

Entreprenørskapdagen

Entreprenøskapsdagen gikk av stabelen i Forum Expo 6. mars 2019. Med nær 600 deltakende elever, fordelt på 105 ungdomsbedrifter, ble det nok en gang satt deltakerrekord. Det ble kåret vinnere i 15 konkurranser, hvor fire gikk videre til NM i Lillestrøm 25. - 26. april 2019.

Den store vinneren denne dagen ble Eldregnisten UB fra Tryggheim videregående skole som stakk av med den gjeveste prisen: Beste ungdomsbedrift. Les om de øvrige vinnerne her: https://arkiv.ue.no/no/Rogalan...

Yoga og sosialt treff EB

Jr. Entreprenøren

Juniorentreprenøren er regionsmesterskap for elevbedrifter på ungdomsskolen. Juniorentreprenøren ble arrangert to steder i fylket: i Sandnes og i Haugesund. Tilsammen deltok rundt 280 elever fra 15 ulike skoler. Elevbedriftene sto på stand og fikk besøk av ulike juryer. Elevbedriftene kunne delta i syv ulike konkurranser. Den gjeveste konkurransen, Beste elevbedrift, ble i nordfylket vunnet av Yoga og sosialt treff EB fra Frakkagjerd ungdomsskole. I sørfylket vant OceanU EB fra Lundehaugen ungdomsskole.

Eldregnisten UB reference

NM for ungdomsbedrifter

Rogaland hevdet seg i flere konkurranser da 83 ungdomsbedrifter fra hele landet møttes på NM på Lillestrøm 25. -26. april 2019. Rogalands beste ungdomsbedrift, Eldregnisten UB fra Tryggheim VGS, stakk av med førsteprisen for beste regnskap samt andreplass som beste sosiale entreprenør.

Også Jugo UB fra Karmsund VGS utmerket seg da de vant prisen for beste utstilling, andreplass for beste yrkesfaglige bedrift samt tredjeplass i kategori for bærekraftsprisen.

Les om hvordan det gikk med de NM-deltakere, Recover UB fra Hetland VGS og TB Fix&Finish fra Tryggheim VGS, her: https://arkiv.ue.no/no/Rogalan...

P9200390

Kick-off

Hver høst arrangerer vi kick-off for våre elev- og ungdomsbedrifter. Totalt 1300 deltok på høstens kick-off som fant sted på ulike arenaer over hele fylket.

Kick-off markerte starten på skoleåret med elev- eller ungdomsbedrift. Gjennom gode råd og møter med entreprenører som faktisk vet hvordan det er å starte for seg selv, ønsket vi å gi elevene den beste starten på sin reise.

Blant noen av foredragsholderne var Marianne Hebnes fra U-GO, Eldregnisten AS, Formbar Glassverksted AS, Frode Tingbø AS, Henry Iversen fra Boost.ai, Westcon, brødrene Mæland samt ungdomsbedriftene Recover UB og MultiMedia UB.

Ungdomsbedrift

Syretest

Er en forretningsidé virkelig en god forretningsidé? På "syretesten" fikk ungdomsbedriftene prøvd ideen sin foran et panel med representanter fra arbeids- og næringsliv. Gjennom presentasjoner og dialog med panelet ble styrker og svakheter med forretningsideen avdekket og de fikk konkrete aksjonspunkter for videre utvikling. Totalt 560 elever deltok på de tre syretestene i Haugesund, Stavanger og Bryne. 36 frivillige fra lokalt nærings- og arbeidsliv bidro med verdifull innsikt og kompetanse. SR-Bank delte ut "Boost-midler" på kr 2.000,- til de ungdomsbedriftene som hadde de aller beste ideene på hvert sted.

Finn dine styrker gjennom styrkekort

Lederkurs for unge ledere

For syvende året på rad hadde vi gleden av å arrangere lederkurs for ungdomsbedriftslederne. 70 elever fra videregående skoler i hele fylket deltok på det populære kurset som ble arrangert både i nord- og sørfylket.
Kurset besto av tre moduler:

Modul 1: Teamledelse og styrkebasert ledelse v/Elisabeth Rasmussen, Trivselsagentene

Modul 2: Hvem er du som leder- hvordan lede ulike mennesketyper? v/Maria Aasbø, daglig leder UE Rogaland

Modul 3: Inspirasjon av, og samtale med toppledere fra Rogaland

Evalueringen av lederkurset viser at kurset har betydning for videre utdanning og karriere. Les bare her hva en av deltakerne har skrevet:
"Lederkursa har vært veldig bra, eg har lært mykje, blitt inspirert og har fått mykje kunnskap som er topp å ha med seg vidare
!"

Innovasjonscamp vgs 2

Vår Energi Challenge

Vår Energi og Ungt Entreprenørskap Rogaland skrev i september under samarbeidsavtale for å styrke teknologiforståelse og innovasjon i skolen i Rogaland. Samarbeidet markerte startskuddet for Vår Energi Challenge, et pilotprosjekt der elever fra to videregående skoler, Sandnes vgs og Randaberg vgs, ble invitert til å løse reelle utfordringer for selskapet. Pilotprosjektet er en Innovasjonscamp der elevene blir presentert for reelle problemstillinger de utfordres til å finne løsninger på. Innovasjonscampen strekkes over et halvt år slik at elevene kan få tid til å jobbe godt med løsningene samt at de kan bruke skolens utstyr til utvikling av modeller og løsninger (f eks 3D-printere). Finalen i Vår Energi Challenge går av stabelen i april 2020.

Arets Entreprenorskapslaerere

Norges beste entreprenørskaplærere!

Henrik Foss og Knut Handeland, lærere ved Tryggheim VGS i Rogaland, mottok i november prisen som Årets Entreprenørskapslærere. Prisen ble delt ut under Virkes årskonferanse i Oslo. Juryen beskrev dem som prakteksempler på hvordan entreprenørskapslærere skal være og vi i Ungt Entreprenørskap Rogaland er superstolte over at de kommer fra vårt fylke! Les mer om juryens begrunnelse her: https://www.ue.no/rogaland/nyh...

Årsregnskap og balanse 2019

2019 Arsregnskap
2019 Balanse