Årsmelding: Vestland

Her er lenke til gamle Sogn og Fjordane sin årsmelding (årsregnskap og styrets beretning blir sendt direkte til medlemmene). Under kan du lese gamle Hordaland sin årsmelding.


"Vi kan ikke spå fremtiden, men vi kan forsøke å forberede oss slik at vi står bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. De som er unge i dag, er morgendagens verdiskapere."
Rasmus L. Rasmussen, styreleder

LEDER

2019 har på flere måter vært et spennende år for UE. De nye læreplanene var klare i november. Både overordnet del og kjerneelementene viser at våre undervisningsopplegg er mer relevant i skolen enn neon gang. I overordnet del, punkt 1.4 fremheves det blant annet at «skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling». Videre står det at «kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling».

Å bygge en kultur for entreprenørskap gir fordeler for unge som skal inn i arbeidslivet, for skolene, for næringslivet og for velferdsstaten Norge. Vi kommer til å trenge folk som evner å skape sosiale, kulturelle og økonomiske verdier framover. Det trengs når man skal videreutvikle eksisterende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

2019 har også vært det året da alle begynte å snakke om bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige tema i overordet del. Her står det at «gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning». UE har også hatt stort fokus på bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål i 2019. Elevene blir utfordret til å tenke bærekraftig i praksis når de jobber med elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift. Lærebøkene gir dem verktøy og evne til refleksjon, men det er gjennom praktisk læring elevene lærer å bruke denne kunnskapen. De blir rustet til å møte og løse fremtidens utfordringer.

Gry Sæterdal
Daglig leder Ungt Entreprenørskap Vestland


Vi flytter inn

Nyinnflyttet på Marineholmen!

2019 startet med at vi i januar flyttet inn i nye lokaler på Marineholmen. Dermed flytter vi ut av lokalene i Veiten som vi har delt med NHO Vestlandet i 17 år.

Vår nye adresse er Thormøhlensgate 41 E (Bygget vedsiden av VilVite). Der finner du oss i 2.etasje. På Marineholmen blir vi en del av næringsklyngen som huser et vidt spekter av aktører. Som en brobygger mellom det offentlige og private er dette en ideell lokalisering for UE Hordaland. Vi gleder oss til å fortsette vårt arbeid fra nye lokaler!


Fylkesmessen 6. mars 2019

Folksomt pa fylkesmessen 2019

Fylkesmessen (FM) for ungdomsbedrifter er en av de viktigste dagene i året for morgendagens arbeidstakere. Gjennom et skoleår får elevene i videregående skole muligheten til å drive egen bedrift hvor de lærer hvordan de starter, drifter og avvikler. Alt dette skjer gjennom trygge rammer og ved god veiledning fra lærer og mentorer i næringslivet.

På FM stiller ungdomsbedriftene ut bedriftene sine hvor de får vise frem produkter og tjenester og hva de har jobbet med det siste året. Fem av bedriftene får muligheten til å reise videre til NM, den nasjonale messen for ungdomsbedrifter. Her er en oversikt over de fem ungdomsbedriftene som fikk gullbillett til NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm:

Bilde 1: Opplett UB - produserer bærenett av gjenbruksmateriale. Hovedsakelig av gjenbrukt regntøy som ikke blir brukt

Bilde 2: Greit med Geit UB - ønsker å rette oppmerksomhet mot at geiter kan brukes til mer enn å produsere ost og melk. Dette gjøres gjennom produksjon og salg av geitekjøtt.

Bilde 3: SafeSpace Dogtraining UB - tilbyr kurs for hundeeiere i blant annet spesialsøk og friskhund trening. De arrangerer også valpe- og hundetreff.

Bilde 4: Urtehagen UB - har et ønske om at urter skal bli mer brukt og verdsatt i kjøkkenet. Ungdommene produserer sitt eget urtesmør og har reddet skolen sin gamle urtehage.

Bilde 5: Ungt Perspektiv UB - vil promotere hvilke næringsmuligheter som finnes på Bømlo gjennom reklamefilmer og kommunikasjon rettet mot ungdom.

Beste ungdomsbedrift 2019 Opplett UB
Greit med Geit far gullbillett
Safe Space Dogtraining UB
Urtehagen far gullbillett
Ungt Perspektiv UB

På messen kommer det også mange deltakere fra arbeids og -næringsliv. Ungdomsbedriftene konkurrer i forskjellige kategorier hvor næringslivet er inne som dommere. Dette er en utrolig kjekk dag, hvor vi virkelig ser engasjementet hos morgendagens arbeidstakere. Ekstra kjekt er det å se hvor gode de er på å benytte seg av mulighetene til å bygge nettverk mot fremtidige arbeidsplasser, og fremtidige samarbeidspartnere.


SMARTere Energi, fylkesmesterskap 10 april 2019

SMAR Tvinnere 2

SMARTere Energi er et undervisningsopplegg for 6. trinn. På SMARTcampene jobber elevene med kreativ ideutvikling for å finne nyskapende klimakloke løsninger for fremtiden. Elevene får en problemstilling rundt temaet fornybar energi, og jobber sammen i grupper for å finne en innovativ og fremtidsrettet løsning. De bygger så en modell og presenterer løsningen sin for en jury.

10.april 2019 var det fylkesfinale på Vilvite i Bergen. Her møttes kommunevinnere fra hele fylket. Helt fra Radøy i nord til Odda i Hardanger. De første timene fikk elevene boltre seg i attraksjonene på senteret før det bar til dyst med scenepresentasjoner for dommerne. Det ble servert lunsj fra Søtt og Salt og smilene og latteren var tilstede gjennom hele dagen!

1. plass gikk til Rommetveit skule fra Stord kommune.

2. plass gikk til Skare barneskule fra Odda kommune.

3. plass gikk til Holen skole fra Bergen kommune.

I juryen satt Tore Solheimslid fra Hordaland fylkeskommune, Anne Mæland fra VilVite og Fredrik Stenhjem Hagen fra Høgskolen på Vestlandet.

Her er noen eksempler på årets problemstillinger:

  • Biosfæreområdet i Nordhordland: «Hvordan kan turister reise rundt i biosfæreområdet på en energismartmåte?»
  • Fjordkraft: « Lag en modell av en skole som er selvforsynt med fornybar energi. Alle elektriske gjenstander skal kunne styres fra en app.»
  • Amfi Askøy: «Hvordan ville dere fått til at Amfi Askøy skulle drives på bare fornybar energi?»

Elevbedriftsmesse på Gimle skole, 30 april 2019

EB messe pa Gimle skole 2019
Utdeling av beste EB 2019

NM for Ungdomsbedrifter 2019

NM UB 2019

23 elevbedrifter deltok på elevbedriftsmessa på Gimle oppveksstun skole, som gikk av stabelen 30. april 2019. Dette er en travel dag for ungdomsskoleelevene som deltar. De starter med å rigge standen sin for å kunne presentere seg på best mulig måte. Videre forsøker de å sjarmere og overbevise publikum for å selge produktet eller sin. Enda mer sjarm skrues på når dommerne besøker elevenes stand.

På slutten av dagen blir Beste elevbedrift, Beste utstilling, Beste sosiale entreprenør og beste grønne bedrift kåret. Elevbedriftsmessen på Gimle er for mange avslutningen på elevbedriftsåret. Alle som har elevbedrift i Hordaland kan delta på messen. Den er også åpen for lærere og elever som vurderer å ha elevbedrift neste skoleår og for øvrig publikum.

I år stakk jentene i Bie og co av med førsteplassen i både «Beste elevbedrift» og «Beste grønne bedrift». For å redusere matsvinn og plastforbruk har de utviklet et papir av bivoks som skal erstatte plastfolie til lagring av matrester. Jentene har selv laget papiret fra bunnen av samt utviklet egen nettbutikk der de hadde gjennomført flere salg. En verdig vinner!

I slutten av mai måned deltok Bie og co på den «nasjonale» EB-messen i Halden. Dette er første gang at vi i Hordaland sender elever til denne messen. De nådde ikke helt opp, men imponerte flere for sin brede og gode kunnskap!


Årets norgesmesterskap for ungdomsbedrifter ble avholdt på Lillestrøm 25-26.april. Fra Hordaland deltok bedriftene Opplett UB, Ungt Perspektiv UB, Urtehagen UB, Greit med Geit UB og SafeSpace DogTraining UB. Opplett UB fra Amalie Skram stakk av med prisen for beste markedsføring i Norge og kom på tredje plass i bærekraft! Vi hadde stor tro på denne bedriften som altså var kåret til den beste ungsombedriften i Hordaland på Fylkesmessen 2019. NM for ungdomsbedrifter er et stort arrangement for alle som er interessert i entreprenørskap i utdanningen! I år deltok 424 elever, 163 lærere var med på seminar, vi fikk besøk av politikere og publikum og ikke minst, elevene fikk møte nesten 100 representanter for arbeids- og næringsliv! Totalt sett var NM en stor suksess og veldig lærerikt for alle våre ungdomsbedrifter! Vi ønsker å takke alle våre ungdomsbedrifter som har deltatt i 2019 for innsatsen - og lykke til på veien videre!


Studentbedrifter fra Hordaland markerte seg under NM, 27-28.mai 2019

Anitrack SB pa messe 2019

Unge studenter fra Bergen hevdet seg i flere kategorier da Norges beste studentbedrifter ble kåret!
27-28.mai ble NM for studentbedrifter arrangert i Næringslivets hus i Oslo. Her møttes de beste studentbedriftene fra hele landet. UE Hordaland hadde sendt tre bedrifter til årets messe derav to fra Høyskolen Kristiania og en fra handelshøyskolen BI.
Deersafe SB fikk hederlig omtale av juryene for beste forretningsplan, mest innovative ide og for beste studentbedrift. Markus Bjørneheim og June Helen Heen Lien fra Høyskolen Kristiania prøver å holde hjort borte fra bøndenes matåkre. Dette i form av kapsler som fylles med ulveurin som holder dyrene vekke samt sikrer dyrevelferd og fornøyde bønder.
Gode ord og omtale fikk også Anitrack SB for sin innovative ide. Ingrid Ødegård og Lisa Skeie fra Høyskolen Kristiania utvikler en mobilapp som skal holde styr på ditt kjæledyr inntak av mat, mengden mosjon og hvor ditt dyr befinner seg til enhver tid.
Hmmm SB var nominert i kategorien "beste sosiale entreprenør" og fikk oppmerksomhet fra dommerne, men nådde dessverre ikke helt opp. Fabian Alexander Johannessen fra BI driver siden Hmmm som lar leietakere rangere ulike utleie leiligheter og hybler samt deres respektive eiere.
Vi i UE Hordaland ønsker å takke alle våre studentbedrifter for innsatsen – og masse lykke til på veien videre!


Årets entreprenørskapslærer vant lærerik dag med kunnskapsministeren!

Arets entreprenorskaplaerer

Grete Nilssen Guttormsen fra Skare barneskule i Odda vant årets entreprenørskapslærer høsten 2018. Den 7.mai 2019 fikk hun møte kunnskapsminister Jan Tore Sanner i Oslo. — Har hatt ein lærerik og veldig kjekk dag! Morgenmøte i Kunnskapsdepartementet (Norge), kaffe og prat i kantinen, Interpellasjon i Stortinget, lunsj i kantinen og lærlingebesøk på Eidsvoll. Tusen takk for at jeg har fått denne flotte premien, opplevelsen og prisen! oppsummerer Guttormsen. Det var 11. året på rad Hovedorganisasjonen Virke og Ungt Entreprenørskap deler ut pris for Årets Entreprenørskapslærer. Prisen går til lærere som tilrettelegger for at elever og studenter kan videreutvikle sin nysgjerrighet, evne til å ta initiativ og beslutninger og til å samarbeide med andre for å skape nye løsninger. Juryens begrunnelse for prisen til Guttormsen: "Årets vinner har utmerket seg gjennom måten hun engasjerer elevene sine på. Hun utfordrer dem til å være nysgjerrige, til å utforske og til å teste ut selv. Med sin undervisningspraksis viser hun elevene at de kan være med på å påvirke innovasjon i næringslivet, og være med på å skape reelle verdier".