Årsmelding: Arktis

Oppsummering 2019

2019 ble et år preget av vekst i bedriftsprogrammene blant ungdomsskolene og videregående skoler i Troms. Elevbedrift hadde en oppgang på 11%, mens Ungdomsbedrift økte med 17%. For grunnskoleprogrammet SMART opplevde vi en eventyrlig vekst på 92%!

Vi føler oss trygge på at dette er resultater av den nye strategien for perioden 2019-2021, med økt fokus på de tyngste entreprenørielle programmene og tilbud som øker rekrutteringen eller styrker kvaliteten av disse aktivitetene. Vi opplever også sterk medvind i seilene, med en vedtatt fagfornyelse som i 2019 fikk stadig mer fokus. Dette øker bevisstheten blant skoleeiere, -ledere og lærere om verdien og viktigheten av entreprenøriell læring.

Nord-Norge er den regionen i Norge som opplever sterkest vekst, samtidig som det er utfordringer tilknyttet bemanning i årene fremover. Næringslivet trenger at flere velger å satse på regionen, at vi tiltrekker oss mer arbeidskraft; og ikke minst at ungdommen som vokser opp her velger å bli. Derfor er arbeidet Ungt Entreprenørskap gjør så viktig; for å skape den riktige arbeidskraften, men også for å gjøre ungdommen klar over mulighetene som finnes i egen region!

Veksten som preget UE Troms i 2019 har ikke kun preget bedrifts- og entreprenørskapsprogrammene våre, men også omfanget av våre samarbeidsavtaler. I 2019 har vi fått signert en forpliktende avtale med Harstad Kommune. Dette er første grunnstein i vår satsning mot Sør-Troms, hvor vi i 2020 vil ha en egen tilsatt som jobber mot grunnskole. Arbeidet med å skape forankring for våre aktiviteter har også hatt fremgang blant flere andre kommuner; og ikke minst blant samarbeidspartnere i næringslivet, hvor både Radisson BLU og Troms Kraft har blitt nye partnere. Vi vil også gjerne fremheve det gode samarbeidet vi har med Havbruksnæringa, som nå har gått inn på tre nye år sammen med oss.

"2019 har for oss i Ungt Entreprenørskap gitt en bekreftelse på at den vedtatte strategien har vært riktig – og vi sitter derfor med en følelse av at de positive trendene i 2019 kan fortsette også i årene fremover. Vi har de beste forutsetninger, med både skole og næringsliv i ryggen som heier på oss!"
Liv Brandvoll, daglig leder i UE Troms

Høydepunkter

Bilde 4 arsmelding

Sjømat og innovasjon i fokus på Kokkecamp

I en tid hvor Nord-Norge trenger flere matarbeidere, synker samtidig søkertallene til Restaurant- og matfag. I et forsøk på å løfte frem viktigheten av både sjømat og matarbeidere i regionen, gjennomførte vi i januar 2019 Kokkecamp på Stangnes Rå videregående skole, skolested Rå.

Kokkecampen foregikk 23.-24. januar, og her deltok restaurant- og matfagelever fra Troms og Nordland – i tillegg til ungdomsskoleelever fra Kvæfjord.

Elevene ble invitert med på kurs fra fremtredende kokker, blant annet Gunnar Jensen fra Mathallen i Tromsø; Kim Håvard Larsen fra Umami Harstad og Halvard Ellingsen (vinneren av NM i kokkekunst 2009).

Det ble laget en video til arrangementet, den kan sees her: https://gopro.com/v/XlNdEaeP0yMqO

Antall elever på Kokkecamp fra Troms: 29 elever (50 totalt)

Harstad Tidenes sak om kokkekampen kan leses her.

Bilde 1 arsmelding
Bilde 2 arsmelding

Elevene på Sommerlyst gjør noe med det!

Sommerlyst skole startet i 2019 et helårlig elevbedriftsprosjekt med 168 elever på 9. trinn. Dette er i tråd med fagfornyelsen et tverrfaglig prosjekt med tema bærekraft, hvor elevene har tatt utgangspunkt i egenvalgte utfordringer og problemer som de ønsket å finne løsninger på gjennom sine elevbedrifter.

I forbindelse med prosjektet har elevene deltatt på flere arrangementer i regi av Ungt Entreprenørskap, deriblant innovasjonscamp på Storgata Camping i juni. Her jobbet elevene med reelle problemstillinger levert av lokalt arbeids- og næringsliv, sammen med 18 veiledere og jury bestående av listekandidater fra alle de politiske partiene i Tromsø kommune.

I oktober deltok elevene på gründeridol, hvor de pitchet ideene sine for veiledere som ga konkrete tips og tilbakemeldinger om veien videre for hver enket elevbedrift. Til slutt ble det kåret tre vinnere

Fylkesmessa Troms

Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter i Troms

Årets fylkesmesse ble arrangert på Jekta Storsenter 13. mars og 44 ungdomsbedrifter fra hele fylket deltok. 51 representanter fra arbeids- og næringsliv i Troms stilte som jurymedlemmer og hadde satt av dagen til å juryere ungdomsbedriftene.


Elevene hadde en heseblesende dag på Jekta, fylt av samtaler med jury; nysgjerrige senterbesøkende og intervjuer med lokalpressen og NRK. Premieutdelingen foregikk i år delvis på Jekta, og senere på en egen bankett for deltakerne på Driv i Tromsø. (Video fra dette her)


Byggesettfabrikken UB fra Stangnes stakk av med den gjeve førsteplassen i Beste UB, etterfulgt av Kavjar UB fra Senja og Snowchair UB på andre og tredjeplass.


I tillegg til Byggesettfabrikken UB, ble det Kavjar UB og Bærtastiske Egg (Senja vgs) som stakk av med gullbilletter og deltakelse på NM.

Det ble underveis også arrangert et lunsjseminar for lærere og næringsliv, hvor fokuset var hvordan man tenker stort om mulighetene som finnes i vår egen region.

Årets vinnere av Beste UB på fylkesmessa 2019: Byggesettfabrikken UB: https://www.ht.no/nyheter/2019/03/12/Denne-gjengen-fra-Stangnes-vant-Beste-UB-p%C3%A5-fylkesmessa-i-Troms-18645840.ece

Arsmelding bilde 5

Nord-Norsk skolekonferanse

Gode og motiverte lærere som forstår viktigheten av entreprenøriell læring, og som evner å bruke dette i egen lærerpraksis, er bærebjelken i vellykkede Ungdomsbedrifter! Vi er også opptatt av å forsyne lærere med kunnskap om utfordringer i nord, om muligheter og hva fremtiden vil kreve av den oppvoksende generasjon. Vi arrangerte derfor i 2019 Nord-Norsk Skolekonferanse i Bodø sammen med UE Nordland og UE Finnmark.

Her fikk lærerne foredrag fra aktører som Innovasjon Norge, medlemmer i arbeidsgruppene for nye læreplaner i Entreprenørskap og bedriftsutvikling, nasjonale og lokale gründere, samt trendforskere som forsøkte se inn i glasskulen om hvordan arbeidsmarkedet ser ut i fremtiden. Nord-Norsk skolekonferanse fungerer som en nettverksarena for alle entreprenørskapsentusiaster i skolen i de nordligste fylkene.

Bilde 6 arsmelding

Elevbedrift i samarbeid med Kavli, FN-Sambandet og TV-Aksjonen.

To skoler meldte seg på da vi skulle rekruttere deltakere til Kavliprosjektet; elevbedrifter med fokus på sosialt entreprenørskap. Formålet var å samle inn penger til TV-Aksjonen ved å starte elevbedrift. For å få til dette måtte de starte, drive og avvikle egen bedrift på en uke. Prosjektet var i samarbeid med FN-Sambandet og TV-Aksjonen hvor begge aktørene stilte opp på kick-off og underviste i bærekraftsmålene og formålet med innsamlingen. Gibostad skole var først ut og samlet inn 11 000 kr på en uke og Salangen skole utførte sist og samlet inn 20 000 kr – Fantastisk!

Bilde 11 arsmelding
Bilde 10 arsmelding

KBNN-camper i Nord-Troms og Tromsø

Ungdomsbedrift som pedagogisk metodikk har stort fokus på elevstyring, hvor målet er at elevene skal trenes opp i å se muligheter og gjøre noe med dem. Å lære ved å gjøre, oppleve mestring og skape noe eget er kilder til stor motivasjon for elevenes del.

For skolens del utgjør ungdomsbedrift en ypperlig kilde til tverrfaglig arbeid og økt elevmotivasjon. Samtidig erfarer vi at de virkelig dyktige ungdomsbedriftene; de som klarer å løfte blikket og se ut til eget lokalmiljø- og næringer, og som identifiserer og jobber løs på problemstillingene som ligger der – de oppnår både større motivasjon, større faglig utbytte og bedre resultater i sin ungdomsbedrift.

Derfor gjennomførte vi i juni 2019 innovasjonscamper med elever fra Kvaløya vgs og Nord-Troms vgs, hvor fokuset var å øke ungdommens bevissthet om hvilke konjunkturer som påvirker eget lokalmiljø- og næringer, med det mål for øyet at de selv skal utnytte mulighetene eller bidra til å løse utfordringene disse forholdene gir gjennom sine ungdomsbedrifter.

Oppdragsgiverne på disse campene kom fra blant annet sjømatnæringen, bygg-og anleggsnæringen, reiselivsnæringen, opplæringssektoren og offentlig sektor.

Ut av disse kampene oppstod det flere ungdomsbedrifter, deriblant Hopp i Havet UB fra Nord-Troms som produserer nye sjømatprodukter av reststoff fra produksjonen til lokale sjømatbedrifter.

Bilde 7 arsmelding
Bilde 8 arsmelding

Fagdag om bærekraftig utvikling i fagfornyelsen

I september hadde Ungt Entreprenørskap Troms fagdag om bærekraftig utvikling i fagfornyelsen for rektornettverket i nye Senja kommune. Totalt deltok 36 rektorer og fagledere på fagdag hvor bærekraft som tverrfaglig tema knyttet opp mot de nye læreplanene sto på agendaen. Ungt Entreprenørskap Troms sto for det faglige innholdet på bestilling fra UiT.

36 rektorer og fagledere er samlet på Rådhuset i Lenvik til fagdag om bærekraftig utvikling i fagfornyelsen.

Fagdagen var en stor suksess, og UE mottok svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne som reiste tilbake til skolene sine med faglig påfyll, og ny inspirasjon i bagasjen.

Bilde 9 arsmelding

Studentbedriften BySamhold SB

BySamhold SB er en studentbedrift bestående av seks sprudlende studenter fra UiT campus Harstad. De jobber med å utvikle en app som skal samle alle aktivitetstilbudene i Harstad. Gjengen har møtt stor begeistring fra lokalt næringsliv, og har blant annet fått innvilget 100.000,- i støtte fra Sparebank 1 Nord-Norges Samfunnsløfte og 100.000,- fra Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank.
[BILDE 9]


BySamhold SB fra UiT campus Harstad


https://www.ht.no/nyheter/2019/12/22/Studenter-ved-UiT-Harstad-startet-studentbedriften-BySamhold-SB-Vil-utvikle-Harstad-app-20682294.ece