Årsmelding: Oslo

UEO Team
Administrasjonen i Ungt Entreprenørskap Oslo. Fra venstre: Kim Østberg Larsen, Siv Elin Dammen, Isabel Næss, Mathias Norheim og Henriette F. Ranum. I tillegg har Caroline Stormorken og Hege Grande Fjellbirkeland vært ansatt i 2019.
"UE Oslo samarbeider med skolene og arbeidslivet for å skape fremtidens verdiskapere i innovasjonsbyen Oslo."
Siv Elin Dammen, daglig leder

Leder

2019 er året da elever i videregående opplæring i Oslo etablerte flere ungdomsbedrifter enn noen gang før! Vi ser tilbake på et år med høy aktivitet, mange prosjekter og endringer i personalet. I tillegg har vi i 2019 fått nye læreplaner. Med andre ord; nok et spennende år med UE Oslo!

Vi har gjennom 2019 vært fem ansatte i UE Oslo. To av våre erfarne ansatte, Ellen Sethov og Hege Grande Fjellbirkeland søkte nye utfordringer fra sommeren, samtidig som vår trainee, Caroline Stormorken, avsluttet engasjementet som planlagt og gikk over i ny jobb. Henriette Ranum fikk da fast ansettelse og tok ansvar for videregående skole. Vi engasjerte Isabel Næss som ansvarlig for høyere utdanning og fikk inn Mathias Norheim som ny trainee. Sammen med Kim Østberg Larsen, ansvarlig for ungdomstrinnet, og meg har vi vært et team som sammen har utforsket nye roller, utfordret og støttet hverandre. Det er selvsagt krevende med mye nytt på en gang, men jeg er stolt over hvordan vi har samlet et nytt team, tatt tak i utfordringer og jobbet sammen for å nå målene våre.

2019 var første år med ny strategiplan for organisasjonen vår, og våre tre hovedtema har vært Oslo europeisk miljøhovedstad, utvikling av nye læreplaner og Oslo som innovasjonsby. Temaene har vært spesielt synlig i prosjektene våre hvor vi både har jobbet på ungdomstrinnet og videregående med innovasjonscamper i samarbeid med Oslo kommune og Osloregionen. I tillegg til å samarbeide i prosjektet "Gjør noe med det", fikk vi et nytt prosjekt med Kavlifondet på Bjerke vgs hvor vi med innovasjonscamp og UB som verktøy finner nye måter å skape økt fysisk aktivitet. Vi fikk også innvilget to nye år med Sentralen UNG Gründer og Propell av Sparebankstiftelsen DNB, og vi kan da fortsette å gi unge veiledning og startkapital for å øke verdiskaping og innovasjon i Oslo. På slutten av året ble de første nye læreplanene fastsatt og det er gledelig at skaperglede og kreativitet har fått større fokus. Dette er viktige faktorer i arbeidet med entreprenørskap i utdanning, og vi skal fortsette å være en samarbeidspartner for skolene for å skape morgendagens verdiskapere og skape bro mellom skole og arbeidsliv.

Vi har gjennom flere år jobbet for å få med oss flere yrkesfaglige utdanningsprogram med Ungdomsbedrift, og fikk i 2019 til økning på flere skoler, noe som resulterte i en vekst på hele 28%. Vi er stolte over at så mange har fått muligheten, men vi er klar over at vi må gi god støtte og finne gode løsninger innenfor programmet for å kunne videreføre denne aktiviteten. Både på ungdomstrinnet og i høyere utdanning har vi også fått med nye utdanningsinstitusjoner, men ser samtidig at noen skoler ikke har gjennomført og lavere studenttall ved noen institusjoner slik at vil totalt har omtrent samme aktivitetsnivå på disse nivåene.

I den nye strategiplanen er også programmet SMART for mellomtrinnet noe som vi ønsker å få opp aktivitet på, men det krever ekstra ressurser. Vi har utfordret Oslo kommune både på å utvikle en helhetlig plan for entreprenørskap i utdanning for byen vår og øke støtten for å kunne også gi et tilbud til barnetrinnet. Vi fikk ikke gjennomslag for dette i 2019, men vil fortsette arbeidet med å sikre at også de yngre innovatørene i Oslo får god opplæring innen entreprenørskap i utdanning.

Jeg vil med dette få takke alle våre samarbeidspartnere, både de som bidrar økonomisk og de som jobber sammen med oss i Osloskolen. Dere gir alle viktige bidrag til UE Oslos arbeid, og sammen skaper vi verdier for Oslo og Norge i fremtiden. Jeg ser frem til et nytt godt entreprenørskapsår sammen med dere.

Siv Elin Dammen, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Oslo

Resultater Oslomesterskapet for elevbedrifter 2019

Elevbedrift

Fylkesmesterskapet for elevbedrifter (ungdomstrinnet) ble arrangert 2. april 2019 på Sentralen i Oslo. Det var god stemning og mange gode elevbedrifter blant våre yngste gründere. 57 elevbedrifter fra 13 ulike skoler deltok.

Se resultatene her

Jalla Miljo UB

Ungdomsbedrift

Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter (vgs) ble arrangert 5. mars 2019 på Sentralen i Oslo. 112 bedrifter fra 15 ulike videregående skoler deltok. Se resultatene her

OMSB19 0913 scene

Studentbedrift

Fylkesmesterskapet for studentbedrifter (høyskole og universitet) ble avholdt 21. november 2019 på Vega Scene. 19 studentbedrifter fra fire ulike utdanningsinstitusjoner deltok. Se resultatene her

IC Rommen vinnere

Et morsomt prosjekt i 2019

Passion for Oslo<3
Ungt Entreprenørskap var medarrangør under "Oslo europeisk miljøhovedstad 2019". Vi arrangerte i alt fem innovasjonscamper i samarbeid med Passion for Ocean. Oslofjorden var temaet for campene. Les saken her

Årsregnskap 2019

Regnskap UE Oslo 2019 1
Regnskap UE Oslo 2019 2
Logorekke 1