Årsmelding: Innlandet

Oppsummering av året v. daglig leder Karin Rønning

Innlandet gir muligheter!

Ungt Entreprenørskap Innlandet ble etablert 1. januar 2020, etter at årsmøtene i UE Oppland og UE Hedmark i 2019 vedtok sammenslåing av de to foreningene.

2019 har vært nok et år med høy aktivitet innen UEs programmer i Innlandet. I tillegg har vi hatt fokus på å ta vare på og videreutvikle de to fylkesforeningenes styrker inn i det nye.

2020 Karin R

Innlandet fylke har landets høyeste fjell, lengste elv og største innsjø. Fylket har større areal enn Danmark, og er det eneste fylket uten kystlinje. Innlandet er Norges største hyttefylke. Innlandet har eventyrlige muligheter.

En nasjonal omdømmeundersøkelse viser at resten av Norge har en avventende positiv forventning til det nye fylket. Det er et godt utgangspunkt for arbeidet vi har foran oss. Ikke uventet er det primærnæringene, turisme, vintersport og natur flest forbinder med Innlandet. Vi har stor troverdighet knyttet opp mot de tradisjonelle næringene, og det er viktig at den yngre generasjon er med på å fornye og videreutvikle disse.

Ungdomsbedrift virker!

Derfor bør enda flere elever får muligheten til å delta i entreprenørskapsaktiviteter i skolen! I 2019 var det nesten 2700 elever i Innlandet som deltok i en elev- eller ungdomsbedrift. På videregående skole har hver fjerde elev på ett trinn Ungdomsbedrift. Dette er bra, men potensialet er større! Vi vet at elevene får med seg viktig læring for framtida gjennom ett år med ungdomsbedrift, og derfor er det avgjørende for Innlandssamfunnet at flere får mulighet!

Løser reelle problemer

Et godt eksempel er ungdomsbedriften Animal Rescue fra Storsteigen videregående skole i Alvdal. De jobbet med å utvikle et mobilt gjerde som ville lede dyrene i riktig retning dersom de måtte evakueres på grunn av brann i fjøset. Med denne ideen gikk de helt til topps under Fylkesmesterskapet og ble kåret til Beste ungdomsbedrift i Hedmark. Under NM for ungdomsbedrifter kom de på pallen i tre kategorier; førsteplass i Beste verdiskapingspotensiale og andreplass i både Innovasjonsprisen og Beste samarbeid med næringslivet. Disse elevene satser videre med sin bedrift og har etablert AS!

Brobyggeren Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skolene og næringslivet, og vi har et felles mål om at Innlandet skal være en attraktiv bo- og arbeidsregion for de unge. Med kunnskaper og ferdigheter i entreprenørskap vil enda flere unge gripe Innlandets eventyrlige muligheter!

Høydepunkter i 2019

P1020109

Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter

105 ungdomsbedrifter fra Innlandet deltok på Fylkesmesterskapet på CC Hamar torsdag 7. mars. Fylkesmann Knut Storberget stod for den offisielle åpningen av arrangementet. 70 jurymedlemmer fra Innlandets arbeids- og næringsliv deltok for å vurdere bedriftene i de ulike kategoriene.


Animal rescue UB

NM for ungdomsbedrifter

Ti ungdomsbedrifter fra Innlandet deltok på Norgesmesterskapet på Lillestrøm 25.-26. april. Det ble flere nominasjoner til Innlandets deltakere, og Animal Rescue UB fra Storsteigen vgs kunne hente hjem hele tre priser. De gikk helt til topps i kategorien Beste verdiskapingspotensiale og fikk andreplass i Innovasjonsprisen og Beste samarbeid med næringslivet.


Arets entreprenorskapslaerere

Årets entreprenørskapslærere

Årets entreprenørskapslærere i hhv Hedmark og Oppland ble Hans Erik Eidsvåg fra Nord-Østerdal vgs og Ingunn Teige Spjotum fra Vinstra vgs. De har begge utmerket seg med lang og god innsats i arbeidet med ungdomsbedrifter.

Ingunn underviser i programfaget Entreprenørskap og bedriftsutvikling på Vinstra vgs. Faget har i løpet av de siste årene fått stadig flere søkere, og elevene i faget har gjort seg bemerket i lokalsamfunnet, med ideer som har gitt skolen og faget økt oppmerksomhet. Et eksempel på dette er Vulva UB som solgte armbånd for å skape åpenhet og fjerne tabu rundt sykdommer knyttet til vulva. Bedriften ble kåret til Beste ungdomsbedrift i Oppland.

Hans Erik Eidsvåg har jobbet med ungdomsbedrifter på musikklinja på Nord-Østerdal vgs i snart tjue år. Elevene beskriver ham som en svært dedikert og engasjert lærer som gir dem både ansvar og muligheter. Han har lagt spesielt stor vekt på arbeid med IA/HR i ungdomsbedriftene sine. Hans Erik stiller opp for elevene sent og tidlig. Om han noen ganger synes at sangen blir for sur og høylytt, har han sin egen kreative løsning på problemet – da skrur han ned lyden på høreapparatet!


C Lose By EB

Region Øst-mesterskapet

Elevbedrifter fra Østlandet deltok på Region Øst-mesterskapet i Halden 28. mai. I tillegg var det nasjonale konkurranser knyttet til prosjektene Gjør noe med det! (sosialt entreprenørskap) og Grønt og genialt (bærekraft). Flere av elevbedriftene fra Innlandet utmerket seg, og aller best gikk det med CloseBy EB fra Heidal skule. De kom på tredjeplass i Beste elevbedrift og andreplass i Beste salgsteam.


Snow Tech SB NMSB2019

NM for studentbedrifter

SnowTech SB fra Høgskolen i Innlandet deltok på NM for studentbedrifter 27.-28. mai. Der presenterte de sin idé og en prototype på en automatisk snømåker for store tak. Arrangementet er en konkurranse der landets beste studentbedrifter konkurrerer, deler erfaringer og bygger nettverk. Totalt 21 studentbedrifter deltok på årets NM.


2020 UEI 01

Oppland og Hedmark ble til Innlandet

Som en følge av regionreformen vedtok årsmøtene i UE Oppland og UE Hedmark i 2019 sammenslåing til UE Innlandet med virkning fra 1.1.2020. Interimsstyret med leder Hans Rindal i spissen startet sitt arbeid i etterkant av årsmøtene, og på sensommeren ble Karin Rønning ansatt som prosjektleder for fusjonen og som daglig leder i UE Innlandet fra 1. januar. Utover høsten ble det jobbet med samordning av aktiviteter og systemer, og dette arbeidet fortsetter inn i 2020.